From the website: NEA National Education Association

Since 1999, NEA has partnered with the Professional and Organizational Development (POD) Network to provide practical advice to college and university faculty on how to more effectively teach higher education students. Their Thriving in Academe guides have included guides to using social media in the classroom, how to command the attention of students, how to “flip” your classroom, how to teach for “deep learning,” and more. Read More →

Conclusies Maatregelen per leerjaar, ongrijpbaarheid en integraliteit

Vanuit de basisdoelstelling die wij hadden met deze ronde langs het veld van leidinggevenden in de sector Economie van het HBO, kunnen we een aantal conclusies trekken. Hieronder zijn ze beknopt onder elkaar gezet. Het is duidelijk dat bij hogescholen vooral wordt ingezet op onderzoek naar verbeteracties in de propedeuse, want daar dreigt immers een negatief bindend studieadvies voor deze studentendoelgroep, die daarbij ook nog eens moet wennen aan de overgang van scholier naar student. Maar ook in de hogere leerjaren valt er blijkbaar nog veel winst te behalen, zeker ook vanwege de aandacht in het Prestatieakkoord (tussen de hogescholen en het Ministerie van WEM) voor bachelor en propedeuse-rendementen.

Het is niet eenvoudig om uit het bovenstaande 2 of 3 overkoepelende conclusies te trekken. Daarom hebben we gekozen voor een samenvattend overzicht in dit slothoofdstuk. Read More →

Een belangrijke voorwaarde van het College van Bestuur aan het programma ter verbetering van het studiesucces, is dat de effecten van de interventies die binnen dit programma worden verricht ter verbetering van het studiesucces, nauwlettend worden gevolgd. Het doel is dat nieuwe kennis wordt ontwikkeld en uitgewisseld op basis van de ervaringen van de ingezette interventies. Daartoe is binnen De Haagse Hogeschool het Onderzoekshuis Studiesucces ontwikkeld. In dit artikel van Zijlstra staat de werkwijze van het onderzoekshuis centraal en wordt beschreven hoe het proces van de totstandkoming is verlopen, wat belangrijke succesfactoren zijn en de resultaten tot nu toe. Read More →

Chickering en Gamson hebben jaren geleden een zevental principes geformuleerd voor goed undergraduate hoger onderwijs. Als je het hebt over het bevorderen van studiesucces dat spelen juist deze zeven principes een belangrijke rol. In deze post vindt u een korte samenvatting van de zeven principes. De tekst is overgenomen van het Honolulu Community College. Een aantal verwijzingen is opgenomen naar websites waar nader ingegaan wordt hoe een docent deze principes in zijn of haar onderwijs kan  realiseren. Read More →