The successful transition of students into higher education is now generally regarded as a longer, more complex process than ‘induction’. This has received some criticism (Longden 2006) but has also been found to be beneficial in, for example, the case of institutions recognised as performing well in the retention of students from lower socio-economic groups (Yorke and Thomas 2003). We have found it useful to define our terms so that ‘induction’ (‘first-contact’ during week one) forms part of the overall ‘transition’ strategy, which we see as the longer process of acclimatisation during the first year. Read More →

Hogeschool van Amsterdam. Symposium Sturen op studiesucces
Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Omschrijving
Zowel in 2009/2010 en 2010/2011 zijn er studiekeuzegesprekken gevoerd met alle studenten die voor het eerst SPH gingen studeren. Het ging per jaar om ongeveer 350 studenten. Gesprekken waren eerder reflecterend dan selecterend bedoeld, maar het heeft er toch toe geleid dat ongeveer 10% van de aanmelders niet aan de opleiding begonnen is. Een meeting halverwege vorig jaar liet zien dat er  sprake was van een lichte verbetering van het studierendement en een daling van het uitvalspercentage. Read More →

Omdat er grote verschillen bleken te bestaan in voorkennis van (buitenlandse) instromende bachelor-studenten, vooral op het gebied van wiskunde en economie, besloot de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht te starten met online summer courses op deze vakgebieden. Alle aanstaande studenten wordt de mogelijkheid geboden om een voorkennistoets af te leggen en op grond daarvan krijgen ze het advies om ofwel zonder verdere bijscholing in te stromen of om specifieke modules te volgen die gericht de gevonden deficiënties wegwerken.

Onderzoeksresultaten
De groep die in de zomer van 2005 deelnam is uitvoerig onderzocht. Er bleken drie structurele effecten terug te vinden op basis van een longitudinale studie: Read More →