Verslag: Webinar studiesuccestips voor ouders – Wageningen University Lectoraat Studiesucces Onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit, Onderzoekslijn Studiesucces

Vanuit Wageningen University werd op 5 september een webinar over studiesucces georganiseerd. In deze webinar gaf Hermien Miltenburg, oudervoorlichter, 10 tips waarmee ouders hun kind kunnen ondersteunen in het eerste studiejaar. De webinar kunt u op Youtube terugzien.

Hieronder volgt een deel van het verslag van de webinar. Lees meer in het complete verslag.

Read More →

Een verkeerde studiehouding en gebrekkige studievaardigheden zijn belangrijke oorzaken voor uitval in de propedeuse. Veel studenten denken het te redden met de studiehouding die zij ook op de middelbare school hadden. De groepsgrootte is op de middelbare school nog vaak gering. Het onderwijsaanbod is redelijk gestructureerd: er zijn huiswerkopdrachten en contacturen. Als je slim bent, haal je met weinig moeite je havo/vwo-diploma. Read More →

Read More →

Een vliegende start van je studie, dat is de doelstelling van het Erasmus Pre Academic Programme. Volgende week, nog voor de introductieweek, organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de derde keer een training die aankomende eerstejaarsstudenten helpt om goed voorbereid aan hun opleiding te beginnen.  Read More →

Wat maakt onderwijs studeerbaar en robuust? Dit is het onderwerp van de leidraad Studeerbaar en robuust onderwijs van de HvA. Denk dan bijvoorbeeld aan de samenhang tussen het programmeren van onderwijseenheden, spreiding van toetsen, slim inzetten van herkansingen, kleinschalig en activerend onderwijs, voorspelbare en transparante roosters et cetera. De ontwerpprincipes zijn universeel, toe te passen in verschillende situaties en hebben hun diensten al bewezen. Dat wil zeggen dat zij zijn gebaseerd op actuele inzichten met bewezen effect op studiesucces en op de tevredenheid van studenten.

De Leidraad biedt een samenhangend concept waarmee professionals met kennis van zaken aan het werk kunnen gaan. Het is geen blauwdruk: opleidingen bepalen hoe zij de criteria precies vertalen naar hun eigen situatie. Het boekje is geschreven voor HvA medewerkers, maar ook nuttig voor ieder werkzaam in het HO.

Auteurs: Veronica Bruijns, Ikina Morsch, Rob Kayzel en Paul Ruis (Score HvA)

Download het rapport ‘LEIDRAAD STUDEERBAAR EN ROBUUST ONDERWIJS’

 

In toenemende mate wordt de waarde van studie(loopbaan)begeleiding door studieadviseurs en mentoren ingezien. Het is waardevol voor het welbevinden, goede en snelle allocatie, studievoortgang en studiesucces van studenten. Wil je als opleiding goede studiebegeleiding bieden, heb je een heldere visie nodig op het wat en hoe, een professionele aanpak en, bovenal, competente uitvoerders. Read More →

Overgenomen van de website van de Erasmusuniversteit.

De Erasmus Universiteit Rotterdam werkt al jaren hard aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan een betere scholing van docenten en kleinschalig onderwijs bij verschillende opleidingen. Bij die verbeteringen horen ook maatregelen om studenten meer te binden aan hun opleiding en hen zoveel mogelijk binnen de gestelde tijd (‘nominaal’) af te laten studeren. Meer studiesucces helpt ook het vormen van schulden voorkomen.  Read More →