Studietempo 2de jaar loopt terug
Omdat bij de meeste studenten van de Leidse Universiteit na het eerste jaar het studietempo terugloopt, doet de universiteit met ingang van 2014-2015 een proef met een BSA in het tweede jaar om studenten aan te moedigen hun studietempo voort te zetten. Studenten moeten na twee jaar studie 90 punten hebben behaald (van de 120 die er te halen zijn), waarvan minimaal 45 in het eerste jaar. In het najaar van 2015 worden de eerste, tussentijdse, resultaten verwacht van deze proef. De Universiteit Leiden gaat door met het experiment met het bindend studieadvies (BSA) in het tweede studiejaar. Read More →

Overgenomen van de website TUDelft.  Studenten die afstuderen bij de TU Delft, zijn breed ontwikkelde ingenieurs, die gewild zijn op de arbeidsmarkt en bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Maar het aantal studenten dat binnen vier jaar zijn bacheloropleiding afrondt, is slechts 22%, terwijl de norm voor nominale afronding van de bachelor 3 jaar is. De lange studieduur is niet goed voor de student: zijn motivatie neemt af en een langstudeerboete van de overheid dreigt. Het heeft ook invloed op de onderwijskwaliteit: meer studenten betekent grotere groepen en meer druk op studiefaciliteiten, studentenhuisvesting, enz. Daarom zou nominaal studeren de norm moeten zijn. Read More →

Conclusies
In een heterogene gemeenschap als een hbo-instelling kan geen algemeen recept voor studiesucces gegeven worden. Op basis van een analyse van de specifieke omstandigheden binnen een academie en een opleiding moet gezocht worden naar een mix van maatregelen en interventies. Daarbij is van belang dat de activiteiten ter verbetering van studiesucces verbonden worden met activiteiten ter verbetering van een krachtige leeromgeving en de kwaliteit van docenten. Zoals in de profileringsnotitie ook al gesteld, blijkt de realiteit echter weerbarstig en zijn de resultaten, ondanks alle inspanningen, niet zoals verwacht. Verbeterde scores op de prestatie-indicatoren zijn pas na enkele jaren zichtbaar. Read More →

Studenten die nog meer dan 120 studiepunten van het  behalen van hun bachelordiploma verwijderd zijn én die op het einde van het academiejaar geen 50 % cumulatieve studie-efficiëntie hebben (d.w.z. dat minder dan 50 % van de studiepunten waarvoor de student zich tijdens de studie in de betreffende opleiding inschreef, behaald werden), zullen door een studietrajectbegeleider uitgenodigd worden voor een gesprek. In dit gesprek zal de student meegedeeld worden dat hij/zij een bindend studieadvies opgelegd krijgt. Read More →