Flexible Learning.

For instructors: It means evidence-based, technology-enabled teaching methods that improve the learning experience for a broader student community.

For students: It means more choice, engagement and success.

For all: It’s an evolving portfolio of activities and resources transforming education at UBC.

Wat maakt onderwijs studeerbaar en robuust? Dit is het onderwerp van de leidraad Studeerbaar en robuust onderwijs van de HvA. Denk dan bijvoorbeeld aan de samenhang tussen het programmeren van onderwijseenheden, spreiding van toetsen, slim inzetten van herkansingen, kleinschalig en activerend onderwijs, voorspelbare en transparante roosters et cetera. De ontwerpprincipes zijn universeel, toe te passen in verschillende situaties en hebben hun diensten al bewezen. Dat wil zeggen dat zij zijn gebaseerd op actuele inzichten met bewezen effect op studiesucces en op de tevredenheid van studenten.

De Leidraad biedt een samenhangend concept waarmee professionals met kennis van zaken aan het werk kunnen gaan. Het is geen blauwdruk: opleidingen bepalen hoe zij de criteria precies vertalen naar hun eigen situatie. Het boekje is geschreven voor HvA medewerkers, maar ook nuttig voor ieder werkzaam in het HO.

Auteurs: Veronica Bruijns, Ikina Morsch, Rob Kayzel en Paul Ruis (Score HvA)

Download het rapport ‘LEIDRAAD STUDEERBAAR EN ROBUUST ONDERWIJS’

 

Transforming Curriculum Delivery through Technology: Stories of challenge, benefit and change

Over the last decade, JISC-funded programmes of work have involved over 1,000 projects and more than 200 universities and colleges. Transforming Curriculum Delivery through Technology is one such programme which has investigated how technology can support transformative models of delivery in a range of contexts in further, higher and continuing education, including distance and work-based learning. Read More →

Datum: 13 juni 2012

‘Wat verstaan we eigenlijk onder studiesucces?’. Die prikkelende vraag stelde drs. Miedema (UT) tijdens de VSNU conferentie over Studiesucces van 13 juni 2012. Een peiling onder de aanwezigen liet zien dat het hen vooral gaat om het afleveren van studenten met hoge kwaliteiten. Dat gaat in tegen de huidige focus van het hoger onderwijs op het verbeteren van rendementen. Dit leidt tot een interessante gedachte. Een mogelijk gevolg van de nadruk op rendementen levert vooral ‘volgers’ op, niet de creatieve denkers en doeners die de maatschappij eigenlijk nodig heeft. Read More →

In 2008 heeft het ministerie van OCW een convenant gesloten met instellingen voor hoger onderwijs om het studiesucces in het wetenschappelijk onderwijs te vergroten. Een van de aandachtsgebieden in het convenant is reductie van de gemiddeld benodigde studieduur voor bacheloropleidingen. Volgens de instellingen en de rijksoverheid zou de studieduur beperkt kunnen worden door intensivering van de tijd die studenten aan de studie besteden. Read More →

Rendementsindicatoren
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft met de VSNU meerjarige afspraken gemaakt om het studiesucces in het universitair onderwijs te vergroten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de vorm van rendementsindicatoren die jaarlijks gemonitord zullen worden. De rendementsindicatoren betreffen het bachelorrendement na vier jaar studie (voor herinschrijvers), de mate waarin studenten van studie wisselen en de omvang van de studie-uitval. Read More →

Een universiteit alleen voor meisjes of jongens? Onderwijsexpert Theo Wubbels moet er niet aan denken. “De individuele verschillen tussen mensen zijn groter dan het verschil tussen de groep jongens en de groep meisjes”.  Studente Malu Ogg van de ‘meisjesstudie’ Pedagogiek vindt jongens in de studie juist een verrijking.  Student Raoel Osseyran van de ‘jongensstudie’ Informatica zegt dat meisjes in de studie de contacten persoonlijker maken. Read More →