Dirk T. Tempelaar, André Heck, Hans Cuypers, Henk van der Kooij, Evert van de Vrie. Surf-project

Abstract
Learning analytics seeks to enhance the learning process through systematic measurements of learning related data, and informing learners and teachers of the results of these measurements, so as to support the control of the learning process. Learning analytics has various sources of information, two main types being intentional and learner activity related metadata [1]. This contribution aims to provide a practical application of Shum and Crick’s theoretical framework [1] of a learning analytics infrastructure that combines learning dispositions data with data extracted from computer-based, formative assessments. The latter data component is derived from one of the educational projects of ONBETWIST, part of the SURF program ‘Testing and Test Driven Learning’. Read More →

Paying attention to students’ psychological strain could improve outcomes. The College Transition Collaborative studies interventions that reduce ‘psychological friction’.
By Tara García Mathewson | June 10, 2016

Freshman year is a tough time for students, especially those who are navigating an unknown world as first-generation students and those who are underrepresented minorities. Many students struggle with feelings that they don’t belong. And it contributes to their failure.  Read More →

dinsdag 12 januari 2016 10:00 . Dit is een origineel bericht van Open Universiteit

Hoe krijg je studenten zover dat ze proberen de leerstof echt te doorgronden en er kritisch over gaan nadenken? Promovendus Gerry Geitz stelde vast dat dit ‘diepe leren’ kan worden gestimuleerd door studenten duurzame feedback te geven, dat wil zeggen: feedback gericht op het ontwikkelen van de vaardigheid om zelf actief feedback te zoeken. Op 15 januari 2016 verdedigt ze bij de Open Universiteit in Heerlen haar proefschrift ‘Sustainable Feedback in Higher Education: Relation Between and Changeability of Self-Efficacy, Goal Orientation, and Learning Behavior’.

Hier vindt u de pdf voor het Proefschrift. Read More →

Een verkeerde studiehouding en gebrekkige studievaardigheden zijn belangrijke oorzaken voor uitval in de propedeuse. Veel studenten denken het te redden met de studiehouding die zij ook op de middelbare school hadden. De groepsgrootte is op de middelbare school nog vaak gering. Het onderwijsaanbod is redelijk gestructureerd: er zijn huiswerkopdrachten en contacturen. Als je slim bent, haal je met weinig moeite je havo/vwo-diploma. Read More →

Op 8 oktober 2015 ontving Maartje van den Bogaard (onderwijskundig adviseur bij het ICLON) de Outstanding Dissertation Award van de International Society for Educational Planning (ISEP). Haar proefschrift gaat over studiesucces bij eerstejaars studenten aan de TU Delft.

De dissertatie kreeg de prijs vanwege de zorgvuldig gekozen mix tussen onderzoeksmethoden, de hoge kwaliteit van het onderzoek en de manier waarop in het onderzoek expliciet wordt gezocht naar de verbinding tussen eerstejaars studiesucces bij de TU Delft en mogelijke beleidsmaatregelen om het succes te bevorderen.

Op de foto neemt Maartje de prijs in ontvangst van prof.dr. Robert Johnson van St. Cloud University, de voorzitter van de Awards Committee en prof.dr. Adam Nir van Hebrew University of Jerusalem, de voorzitter van ISEP.

Meer informatie

 

ICAB-conferentie 2014: maandag 3 november in Nijmegen Op maandag 3 november 2014 vindt de jaarlijkse ICAB-conferentie plaats. De Radboud Universiteit is dit jaar gastheer.
Het thema van deze conferentie is: Studiesucces in de propedeuse. ICAB= Innovatiecentra Academisch betaonderwijs

Docentonderzoekers, onderwijsdirecteuren, studieadviseurs en onderwijsbeleidsmedewerkers van alle Nederlandse Universitaire bètafaculteiten zijn van harte welkom om deel te nemen aan deze conferentie. Read More →