Flipped Classrooms and Project-Based Learning: Not for slackers… Manager’s Choice (copied 14 April 2014)

Stuart Lenig, Interim Director Evening Services and Education Support Services at Columbia State Community College. Top Contributor

Having experimented with flipped classroom project based learning, I found that while students liked the work, they weren’t deeply aware that I was the person behind the work and creating the projects. They thought I was ….well… the slacker. Thoughts? Read More →

Colleges worden steeds vaker opgenomen op video. Video biedt mogelijkheden voor tijd- en plaats onafhankelijk leren en studeren. Kennis is tegenwoordig via vele kanalen te vinden en het ‘live’ volgen van colleges op vaste momenten wordt een minder prominente onderwijsmethode. Met het tijd- en plaats onafhankelijk aanbieden van onderwijs, wordt de zelfverantwoordelijkheid van de student voor het eigen leerproces gestimuleerd en het komt tegemoet aan verschil in leerstijlen en werkwijze. Read More →

Een preek, en zeker een hagenpreek, stelt dingen aan de kaak. In ‘prekentaal’ spreekt men van beklagen. Dat is wat anders dan klagen of zelfs aanklagen, zeker in de juridische betekenis van het woord. Dat is ook nadrukkelijk niet mijn bedoeling. Een preek bevat oproepen tot verbetering ten goede van ons allemaal. Daar zit natuurlijk iets gemakkelijks in. Vanaf de kansel, liefst met vermanend geheven vinger, de goegemeente er op wijzen wat beter kan en hen er op aanspreken wat beter moet. Ik ben mij er zeer van bewust: kwaliteit beoordelen is moeilijk, kwaliteit leveren is vele malen moeilijker. Een preek moet ook bemoedigen en ik hoop ook dat te doen. Read More →

(Tekst overgenomen van de website van BV databank)

Wilt u meer weten hoe studentgecentreerd en activerend onderwijs in de dagelijkse praktijk vorm kan krijgen?
Dan bent u op deze ‘webstek’ op het goede adres!
Laat u inspireren door het werk van uw collega’s uit het Vlaams hoger onderwijs!

In de BV databank vindt u gedetailleerde beschrijvingen van hun aanpak (voorbeelden).

U kan hier ook terecht voor steekkaarten met richtlijnen en adviezen over innovatieve onderwijsbenaderingen, werkvormen en evaluatiemethoden.

Tevens is er een woordenboek dat pedagogisch-didactische begrippen en instellingsspecifieke termen verklaart.

 

Rubens, Wilfred; De Volder, Maurice; Bours, Josée; De Groot, Marlies. In: OnderwijsInnovantie 14(2), 32-34 (juni 2012)

De tekst is, deels gewijzigd en verkort, overgenomen uit het oorspronkelijke artikel.

Abstract van het artikel:

Professionalisering heeft positieve gevolgen voor het handelingsrepertoire van docenten en voor de leeropbrengsten van leerlingen. Intern georganiseerde leergangen blijken ook meer effect te hebben op het docentfunctioneren dan andere, voornamelijk vakinhoudelijke, scholing. Dit blijkt uit onderzoek naar de effecten van het professionaliseringsbeleid van het Koning Willem I College in ‘s Hertogenbosch. Dit onderzoek illustreert daarmee het strategisch belang van docentprofessionalisering. Read More →