Verslag: Seminar Kansen voor een Inclusief Hoger onderwijs – 25 mei 2016, Onderzoeksgroep, Onderwijzen en Leren in Diversiteit, Onderzoekslijn Studiesucces. Informatie over onderzoek en studiesucces, zie website InHolland.nl.

Op 25 mei vond het seminar ‘Kansen voor een inclusief hoger onderwijs’ plaats op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het doel van het seminar was om kennis te maken met concrete, inspirerende aanpakken die de grootstedelijke context in acht nemen en die bijdragen aan meer studiesucces voor alle studenten.
Het Seminar werd georganiseerd door ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Read More →

Dirk T. Tempelaar, André Heck, Hans Cuypers, Henk van der Kooij, Evert van de Vrie. Surf-project

Abstract
Learning analytics seeks to enhance the learning process through systematic measurements of learning related data, and informing learners and teachers of the results of these measurements, so as to support the control of the learning process. Learning analytics has various sources of information, two main types being intentional and learner activity related metadata [1]. This contribution aims to provide a practical application of Shum and Crick’s theoretical framework [1] of a learning analytics infrastructure that combines learning dispositions data with data extracted from computer-based, formative assessments. The latter data component is derived from one of the educational projects of ONBETWIST, part of the SURF program ‘Testing and Test Driven Learning’. Read More →

Een vliegende start van je studie, dat is de doelstelling van het Erasmus Pre Academic Programme. Volgende week, nog voor de introductieweek, organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de derde keer een training die aankomende eerstejaarsstudenten helpt om goed voorbereid aan hun opleiding te beginnen.  Read More →

Website HBO-raad. 2‘In 2025 verlaat een hoger percentage studenten de opleiding met een diploma van onverminderd hoog niveau.’ Deze belangrijke ambitie van de gezamenlijke hogescholen staat in de strategische visie #hbo2025: Wendbaar & Weerbaar die op 19 mei aan minister Bussemaker van onderwijs is aangeboden. Het belang van die opdracht blijkt uit de vandaag gepresenteerde cijfers over studiesucces en uitval in het hbo: het aandeel hbo-studenten dat binnen vijf jaar een diploma haalt is gedaald en het percentage dat voortijdig uitvalt of van studie wisselt is nog steeds hoog. Read More →

Flipped Classrooms and Project-Based Learning: Not for slackers… Manager’s Choice (copied 14 April 2014)

Stuart Lenig, Interim Director Evening Services and Education Support Services at Columbia State Community College. Top Contributor

Having experimented with flipped classroom project based learning, I found that while students liked the work, they weren’t deeply aware that I was the person behind the work and creating the projects. They thought I was ….well… the slacker. Thoughts? Read More →