Larry Ferlazzo,  Originally Published: March 25, 2015 | Updated: September 14, 2015. This piece was adapted from Building a Community of Self-Motivated Learners: Strategies to Help Students Thrive in School and Beyond by Larry Ferlazzo, available March 21, 2015 from Routledge.

My previous post reviewed research on extrinsic and intrinsic motivation, and described the four qualities that have been identified as critical to helping students motivate themselves: autonomy, competence, relatedness, and relevance. Read More →

Flipped Classrooms and Project-Based Learning: Not for slackers… Manager’s Choice (copied 14 April 2014)

Stuart Lenig, Interim Director Evening Services and Education Support Services at Columbia State Community College. Top Contributor

Having experimented with flipped classroom project based learning, I found that while students liked the work, they weren’t deeply aware that I was the person behind the work and creating the projects. They thought I was ….well… the slacker. Thoughts? Read More →

10 tips voor je studieloopbaan

1. Ga voor een 8. Hoge cijfers zijn en blijven belangrijk: bijvoorbeeld om een stageplek te krijgen of student-assistent te worden en bij sollicitaties. Als je een keer een vak niet leuk vindt en een 7 haalt is dat niet erg, maar probeer, zeker voor domein- en keuzevakken een goed cijfer te halen. Probeer te allen tijde onvoldoendes en zelfs 6-jes op je lijst te vermijden. Read More →

In Science Guide wordt uit onderzoek aan De Haagse Hogeschool afgeleid hoe je door intensieve studiebegeleiding de resulaten van een opleiding kan verbeteren (De HHS heeft ongeveer 29% uitval in het eerste jaar) door studenten eerder te laten nadenken over hun situatie. Niet zozeer: “Pas ik wel bij de studie?”, maar eerder “Past de studie wel bij mij?”. Read More →

Terry Aladjem, directeur van het Derek Bok Centre for Teaching and Learning van Harvard, sprak op het jaarlijkse seminar van de Roosevelt Academy en Harvard over zijn visie op excellent onderwijs en hoe dat volgens hem bereikt kan worden.

Hij noemde drie hoofdpunten op:

–        het hebben van echte interesse  voor studenten en trachten te begrijpen wat er in de hoofden omgaat

–        de opdrachten voor studenten moeten het uiterste van hen vergen (active learning)

–        richt het onderwijs in in samenspraak met de studenten

Een toelichting op deze punten vervat in de visie van Aladjem is te vinden op Science Guide.

Maartje van den Bogaard (Technische Universiteit Delft)

Samenvatting Dr R. van der Rijst

Studiesucces is een van de meest onderzochte gebieden in het hoger onderwijs. De generaliseerbaarheid van de resultaten uit de studies in dit veld is problematisch als gevolg van culturele en structurele verschillen tussen landen, instellingen en programma’s. In dit artikel worden de resultaten van studies naar studiesucces binnen en buiten Nederland besproken om meer zicht te krijgen op de complexiteit van zaken rondom studiesucces.

Read More →

De Stentor: ZWOLLE – Windesheimstudenten moeten voortaan vól aan de bak. Al in het eerste jaar wordt de lat flink hoger gelegd voor wat betreft het aantal te behalen studiepunten.

Herkansingen eindeloos uitsmeren behoort ook niet meer tot de mogelijkheden. Desnoods moeten ze in de zomervakantie bijspijkeren. “Het studieklimaat moet ambitieuzer. Voor studeren hoort gewoon veertig uur per week te staan”, zegt voorzitter Albert Cornelissen van het College van Bestuur van de Zwolse hogeschool. Ook het docentenkorps krijgt te maken met hogere eisen. Voor nieuw aan te stellen docenten geldt sinds september 2011 al dat ze een mastergraad moeten hebben, danwel bereid moeten zijn die binnen drie jaar te behalen. Daarnaast komt er een inhaalslag bij het zittende personeel. Nu heeft 67 procent een mastertitel, in 2016 moet dat 80 procent zijn.

De verscherpte eisen vloeien voort uit de prestatieafspraken die alle hogescholen met staatssecretaris Zijlstra moeten maken. Die wil dat de kwaliteit van het hoger onderwijs omhoog gaat.

De studenten van de opleiding Journalistiek reageren via hun Campus Journaal: Read More →