In many universities, students are asked to evaluate the quality of the teacher and of some other aspects of courses they have followed. Recently, a meta- evaluation has been conducted focused on the question if students will learn more from ‘good’ teachers. The main conclusions from this research study were:

“Students do not learn more from professors with higher student evaluation of teaching (SET) ratings.” ……. .”Re-analyses of previous meta-analyses of multisection studies indicate that SET ratings explain at most 1% of variability in measures of student learning. New meta-analyses of multisection studies show that SET ratings are unrelated to student learning.” Read More →

Welcome to the Higher Education Academy toolkits

Our toolkits bring together useful resources to help you enhance your teaching practice and to improve student learning outcomes. Visit the following toolkits that have been curated in response to key strategic learning and teaching objectives:

HEAtoZ

You can also explore the toolkit materials via our glossary, HEAtoZ, This new area of the website takes you through an A to Z of learning and teaching terms, ranging from those with a long-standing history, such as large group teaching, to those that are more emergent, for example digital literacy. HEAtoZ definitions also include links to related terms, relevant resources, social media content and top tips for engaging learners; an example being the “Large group teaching tips” ebook.

This is just the start…

The toolkit area of the website and HEAtoZ will continue to evolve and grow, with more material and tools to help inspire your teaching practice and transform learning outcomes. If you would like to be notified when new material is uploaded or if you have a specific area of interest that you would like to see included please contact us.

Read More →

Flipped Classrooms and Project-Based Learning: Not for slackers… Manager’s Choice (copied 14 April 2014)

Stuart Lenig, Interim Director Evening Services and Education Support Services at Columbia State Community College. Top Contributor

Having experimented with flipped classroom project based learning, I found that while students liked the work, they weren’t deeply aware that I was the person behind the work and creating the projects. They thought I was ….well… the slacker. Thoughts? Read More →

(Tekst overgenomen van de website van BV databank)

Wilt u meer weten hoe studentgecentreerd en activerend onderwijs in de dagelijkse praktijk vorm kan krijgen?
Dan bent u op deze ‘webstek’ op het goede adres!
Laat u inspireren door het werk van uw collega’s uit het Vlaams hoger onderwijs!

In de BV databank vindt u gedetailleerde beschrijvingen van hun aanpak (voorbeelden).

U kan hier ook terecht voor steekkaarten met richtlijnen en adviezen over innovatieve onderwijsbenaderingen, werkvormen en evaluatiemethoden.

Tevens is er een woordenboek dat pedagogisch-didactische begrippen en instellingsspecifieke termen verklaart.

 

In Science Guide wordt uit onderzoek aan De Haagse Hogeschool afgeleid hoe je door intensieve studiebegeleiding de resulaten van een opleiding kan verbeteren (De HHS heeft ongeveer 29% uitval in het eerste jaar) door studenten eerder te laten nadenken over hun situatie. Niet zozeer: “Pas ik wel bij de studie?”, maar eerder “Past de studie wel bij mij?”. Read More →

Conclusies
In een heterogene gemeenschap als een hbo-instelling kan geen algemeen recept voor studiesucces gegeven worden. Op basis van een analyse van de specifieke omstandigheden binnen een academie en een opleiding moet gezocht worden naar een mix van maatregelen en interventies. Daarbij is van belang dat de activiteiten ter verbetering van studiesucces verbonden worden met activiteiten ter verbetering van een krachtige leeromgeving en de kwaliteit van docenten. Zoals in de profileringsnotitie ook al gesteld, blijkt de realiteit echter weerbarstig en zijn de resultaten, ondanks alle inspanningen, niet zoals verwacht. Verbeterde scores op de prestatie-indicatoren zijn pas na enkele jaren zichtbaar. Read More →

Rubens, Wilfred; De Volder, Maurice; Bours, Josée; De Groot, Marlies. In: OnderwijsInnovantie 14(2), 32-34 (juni 2012)

De tekst is, deels gewijzigd en verkort, overgenomen uit het oorspronkelijke artikel.

Abstract van het artikel:

Professionalisering heeft positieve gevolgen voor het handelingsrepertoire van docenten en voor de leeropbrengsten van leerlingen. Intern georganiseerde leergangen blijken ook meer effect te hebben op het docentfunctioneren dan andere, voornamelijk vakinhoudelijke, scholing. Dit blijkt uit onderzoek naar de effecten van het professionaliseringsbeleid van het Koning Willem I College in ‘s Hertogenbosch. Dit onderzoek illustreert daarmee het strategisch belang van docentprofessionalisering. Read More →