Bormans (vz Hogeschool Rotterdam) presenteert in zijn BLOG een aantal getallen over de instroom van studenten en het totaal aantal studenten op de Hogeschool Rotterdam. De figuren in zijn blog laten zien dat de populatie harder groeit dan de instroom en dat er dus een elk jaar groeiende groep studenten moeite heeft met afstuderen c.q. langer over de studie doet. Read More →

Tekst overgenomen van de website HvA.

Studenten die de propedeuse goed zijn doorgekomen moeten de hoofdfase in hoogstens vier jaar kunnen halen. De uitval in de hoofdfase is echter in de praktijk te groot. De HvA scoort in vergelijking met andere hogescholen niet goed. Verbetering van het studiesucces is een belangrijke prioriteit.

De studiecultuur wordt dan ook minder vrijblijvend, voor zowel studenten als docenten. De langstudeerders zijn in kaart gebracht en worden – per opleiding – gevolgd en gestuurd. Op grond van deze maatregelen neemt het aantal langstudeerders gestaag af. Read More →

In 2005 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) het Bindend Studieadvies (BSA) ingevoerd. Het BSA stelt opleidingen in staat om studenten met onvoldoende motivatie, discipline of aanleg tijdig op te sporen en van verdere deelname aan de opleiding uit te sluiten. Het BSA heeft bij de meeste opleidingen een duidelijke schifting in het eerste studiejaar teweeg gebracht. Read More →

Instellingen voor hoger onderwijs brengen samen in kaart welke methoden het meest effectief zijn om opgelopen achterstanden van studenten tijdig te signaleren en aan te pakken. Het percentage studenten dat zonder diploma het Hoger Onderwijs verlaat, vinden overheid en instellingen te hoog. In het hoger agrarisch onderwijs lopen te veel studenten tijdens hun studie ongemerkt een studieachterstand op die sluipenderwijs zo groot wordt, dat inhalen steeds moeilijker wordt. Read More →

In een opinie-artikel in Trouw reageert Bert van der Spek, hoogleraar oude geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op de plannen van de staatssecretaris om in te zetten op:

  1. Bredere bachelors
  2. Universiteiten belonen voor snelle afstudeerders
  3. Strengere controle door inspectie

De hoogleraar heeft grote bezwaren tegen deze maatregelen omdat hij van mening is dat ze de kwaliteit van het onderwijs zullen aantasten! Read More →

Meer informatie over de officieleregelingen zie bijvoorbeeld de website van de Universiteit Utrecht of het Ministerie van Onderwijs DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs.

Studenten mogen na de reguliere studieduur van zowel hun bachelor als van hun master nog een jaar extra studeren tegen het normale (lage) wettelijke collegegeld. Als ze die uitloop hebben benut, gaan ze het langstudeerderstarief betalen – dat wil zeggen: het normale wettelijk collegegeld plus €3000,- extra. Read More →