Larry Ferlazzo,  Originally Published: March 25, 2015 | Updated: September 14, 2015. This piece was adapted from Building a Community of Self-Motivated Learners: Strategies to Help Students Thrive in School and Beyond by Larry Ferlazzo, available March 21, 2015 from Routledge.

My previous post reviewed research on extrinsic and intrinsic motivation, and described the four qualities that have been identified as critical to helping students motivate themselves: autonomy, competence, relatedness, and relevance. Read More →

Paula M. Bigatel, PhD , March 14th, 2016.  During the past year and a half, our faculty development unit has been gathering data from students about how engaged they felt in their online courses. We wanted to use this data to develop a variety of strategies for faculty to use to better engage their students. Research provides evidence for the connection between higher student engagement and persistence and retention in online programs (Boston, et al., 2010; Wyatt, 2011). Read More →

De teksten zijn overgenomen uit het gelijknamige artikel in Onderzoek van Onderwijs , jaargang 43, december 2014 van Rina Vaatstra en Tim Hacking.

De juiste studenten op de juiste plek. Veel opleidingen doen hun uiterste best om dit resultaat te behalen. In het verleden werd veel onderzoek gedaan naar factoren die studiesucces bepalen. De studie gaat dieper in op studentkenmerken die een succesvolle studieloopbaan kunnen voorspellen. Read More →

CEL (Centre for Education and Learning) Innovation Room #2: A symposium in which two renowned researchers shared their views on study success. Presentations of Jeroen van Merriënboer and Jonas Forsman See at the end of the article under attachments. Research based on Self Determination Theory shows a relationship between low intrinsic motivation and high drop-out (e.g., Vallerand et al., 1997). Fortunately, instructional design may affect intrinsic motivation (Martens & Kirschner, 2006). Three concepts are important: Competence, relatedness and autonomy of the student (Ryan&Deci, 2000). Read More →

Overgenomen van de website van Julian Hermida,Algoma University, Department of Law  and Politics, Ontario, Canada

What is learning?
Learning      is a way of interacting with the world. As we learn, our conceptions of phenomena change, and we see the world in a different way. The acquisition of information in itself does not bring about such a change, but the way we structure that information and think with it does. Thus, education is  about conceptual change, not just the acquisition of information. Read More →

Een preek, en zeker een hagenpreek, stelt dingen aan de kaak. In ‘prekentaal’ spreekt men van beklagen. Dat is wat anders dan klagen of zelfs aanklagen, zeker in de juridische betekenis van het woord. Dat is ook nadrukkelijk niet mijn bedoeling. Een preek bevat oproepen tot verbetering ten goede van ons allemaal. Daar zit natuurlijk iets gemakkelijks in. Vanaf de kansel, liefst met vermanend geheven vinger, de goegemeente er op wijzen wat beter kan en hen er op aanspreken wat beter moet. Ik ben mij er zeer van bewust: kwaliteit beoordelen is moeilijk, kwaliteit leveren is vele malen moeilijker. Een preek moet ook bemoedigen en ik hoop ook dat te doen. Read More →