In het kader van het TUD-project Studiesucces zijn in de afgelopen twee jaar de meeste curricula van de TUD-BSc-opleidingen gestart met een nieuw programma. De eerste ervaringen en evaluaties met deze nieuwe vakken komen binnen. Deze zullen hier en daar ongetwijfeld aanleiding zijn om nog een aantal wijzigingen/verbeteringen in de vakken door te voeren.

Het project Studiesucces stelt een budget ter beschikking om dergelijke initiatieven financieel te ondersteunen. Het gaat dan om projecten ter verbetering van een BSc-vak. Read More →