Written by Dr Mike Kent, Curtin University.

Executive summary
This paper reports on a study conducted in 2014 and 2015 that explored the accessibility of eLearning for students with disabilities studying fully online in Australia. The study looked at students studying through Open Universities Australia (OUA). OUA brings together 15 different independent higher education institutions to teach students fully online across a number of different fields. This diversity of institutions allowed a number of different eLearning environments, technologies and learning and teaching strategies to be canvassed. Read More →

Overgenomen van de webiste van het RISBO, Erasmusuniversiteit. De Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO) is een vervolgtraject op de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). In dit traject ligt de focus op het innoveren van het eigen vak op basis van studentevaluaties, wetenschappelijke literatuur en innovatieve ontwikkelingen. Onderdeel van de SKO is dat we het effect van de innovatie gaan onderzoeken. In de functieprofielen van de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt het behalen van de SKO deel uit van de criteria die verbonden zijn aan de functie van Universitair Hoofddocent (UHD). Read More →

Aims of the Framework

The UK Professional Standards Framework:

1. Supports the initial and continuing professional development of staff engaged in teaching and supporting learning

2. Fosters dynamic approaches to teaching and learning through creativity, innovation and continuous development in diverse academic and/or professional settings

3. Demonstrates to students and other stakeholders the professionalism that staff and institutions bring to teaching and support for student learning

4. Acknowledges the variety and quality of teaching, learning and assessment practices that support and underpin student learning

5. Facilitates individuals and institutions in gaining formal recognition for quality enhanced approaches to teaching and supporting learning, often as part of wider responsibilities that may include research and/or management activities.

The UK Professional Standards Framework for teaching and supporting learning in higher education, 2011

Participating organisations

Today, we all agree that the passive mode of teaching or rather lecture mode of teaching is passe. Teachers no longer want to drive the class. Today teaching is consciously planned to be student-driven or student-centric. Teachers spend a considerable amount of time planning their teaching. It’s no longer a “one plan fits all” approach but a “customized learning approach”. Each subject needs a different plan and sometimes lessons within a subject needs different plans. Read More →

Colleges worden steeds vaker opgenomen op video. Video biedt mogelijkheden voor tijd- en plaats onafhankelijk leren en studeren. Kennis is tegenwoordig via vele kanalen te vinden en het ‘live’ volgen van colleges op vaste momenten wordt een minder prominente onderwijsmethode. Met het tijd- en plaats onafhankelijk aanbieden van onderwijs, wordt de zelfverantwoordelijkheid van de student voor het eigen leerproces gestimuleerd en het komt tegemoet aan verschil in leerstijlen en werkwijze. Read More →

In toenemende mate wordt de waarde van studie(loopbaan)begeleiding door studieadviseurs en mentoren ingezien. Het is waardevol voor het welbevinden, goede en snelle allocatie, studievoortgang en studiesucces van studenten. Wil je als opleiding goede studiebegeleiding bieden, heb je een heldere visie nodig op het wat en hoe, een professionele aanpak en, bovenal, competente uitvoerders. Read More →