Op 8 oktober 2015 ontving Maartje van den Bogaard (onderwijskundig adviseur bij het ICLON) de Outstanding Dissertation Award van de International Society for Educational Planning (ISEP). Haar proefschrift gaat over studiesucces bij eerstejaars studenten aan de TU Delft.

De dissertatie kreeg de prijs vanwege de zorgvuldig gekozen mix tussen onderzoeksmethoden, de hoge kwaliteit van het onderzoek en de manier waarop in het onderzoek expliciet wordt gezocht naar de verbinding tussen eerstejaars studiesucces bij de TU Delft en mogelijke beleidsmaatregelen om het succes te bevorderen.

Op de foto neemt Maartje de prijs in ontvangst van prof.dr. Robert Johnson van St. Cloud University, de voorzitter van de Awards Committee en prof.dr. Adam Nir van Hebrew University of Jerusalem, de voorzitter van ISEP.

Meer informatie

24-04-2015 – VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het van groot belang de aanpak van prestatieafspraken in het hoger onderwijs door te zetten en deze verder uit te bouwen. Hoger onderwijsinstellingen worden nog steeds voornamelijk op studentenaantallen bekostigd met als negatief gevolg dat de concurrentie tussen instellingen draait om het zoveel mogelijk studenten binnenhalen, in plaats van de focus op kwaliteit. Read More →

Rapportage Werkgroep Studiesucces Sectorraad HEO februari 2015
Wat, waarom en hoe van deze rapportage.
Tijdens de tweedaagse van de Sectorraad Hoger Economisch Onderwijs (HEO) op 20 en 21 maart 2014 hebben we afgesproken om in werkgroepen verschillende deelprojecten op te pakken. Een van die deelprojecten was een praktische verkenning van studiesucces en kwaliteit van instroom. Read More →

 

Voor u ligt de notitie “Studiesucces: een nieuwe definitie” geschreven door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Omdat wij ons grote zorgen maken over het grote aantal ingevoerde rendementsverhogende maatregelen, hebben wij de handen ineengeslagen om deze notitie te schrijven. Onderwijsinstellingen slaan door in het rendementsdenken en het oorspronkelijke doel van de prestatieafspraken, een hogere kwaliteit van onderwijs, wordt naar onze mening op deze manier niet gehaald. In dit stuk zullen wij niet alleen onze zorgen uitdragen en onderbouwen, maar ook met oplossingen komen. Wij vinden het van belang dat de kwaliteit van onderwijs gewaarborgd blijft en zelfs beter wordt, maar het doen van extracurriculaire activiteiten mag niet onder druk komen te staan. Studenten moeten namelijk na hun studie niet alleen boordevol kennis zitten, maar ook beschikken over diverse competenties die zij gedurende hun studententijd op hebben gedaan, zodat zij direct aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Read More →