De gezondheidszorg in Nederland is volop in ontwikkeling. Studenten die meer willen, kunnen later als arts een belangrijke bijdrage leveren. Daarom is het Erasmus MC als één van de eerste opleidingen Geneeskunde gestart met het selecteren van studenten op basis van talent en ambitie. Dat biedt jou een extra kans! Al sinds 2001 laten we een groot deel van de eerstejaars studenten toe via de decentrale selectie. Vanaf 2015 wordt dit percentage uitgebreid tot 100%!

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat studenten die decentraal zijn toegelaten, goed en snel studeren en optimaal gebruik maken van de kansen die de Opleiding Geneeskunde biedt voor een klinische en wetenschappelijke carrière.

Zie verder op de website ErasmusMC (2014) 

XENIA — Xenia High School’s incoming freshmen are going to find it a little tougher to receive diplomas. July 19. 2014. By Scott Halasz – Mail to: Scott Halasz

Ohio’s 130th General Assembly recently passed HB 487, which included some changes to graduation requirements beginning this fall. Gone is the Ohio Graduation Test. Instead the Class of 2018 must successfully complete one of three pathways to graduation in addition to completing the required units in the various subjects. Read More →

Brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer over de afschaffing van loting bij numerusfixusopleidingen.

Met deze brief informeer ik u over het op termijn afschaffen van de loting bij numerusfixusopleidingen. Het afschaffen van de loting is geregeld in de Wet kwaliteit in verscheidenheid. De loting wordt afgeschaft om te zorgen voor een betere inhoudelijke match tussen student en opleiding. Dit doet ook meer recht aan de verschillende eisen die specifieke opleidingen aan hun studenten stellen. Na intensief overleg met het onderwijsveld heb ik op hoofdlijnen een keuze gemaakt. Mijn keuze licht ik graag toe. Read More →

In de FactSheet ‘voorspellen van studiesucces is goed mogelijk’ wordt de relatie tussen de persoonlijkheidsvragenlijst en de voorspelling van studiesucces weergegeven. In de lage risico groep (A) is de uitval slechts 28% en in de hoge risico groep (C) is de uitval 88% met een voorspellingsnauwkeurigheid van 73%. De uitval wordt verklaard door emotionele disbalans. Zie de Fact Sheet voor de verdere uitwerking van dit begrip.

De Case studie (Hogeschool van Amsterdam, Academie voor Lichamelijke Opvoeding) laat zien hoe deze bevindingen zowel in de intake als in het studie loopbaan traject worden ingezet om te kunnen sturen op rendementsverbetering. Deze Case studie is opvraagbaar via J. Mol van LDSupport of H. Machaaij van de HVA.