Student engagement in the context of commuter students: Student experiences
Liz Thomas Associates has been commissioned by The Student Engagement Project to explore student engagement in the context of commuter students.  This study recognises that ‘commuter students’, who live away from the university or college and travel to attend, may experience challenges in relation to their engagement beyond the classroom.  It seeks to explore how these issues are experienced by students and institutions, and what can be done to improve engagement and student outcomes.

Read More →

From Higher Education Academy: Student Engagement Case Studies

10 tips voor je studieloopbaan

1. Ga voor een 8. Hoge cijfers zijn en blijven belangrijk: bijvoorbeeld om een stageplek te krijgen of student-assistent te worden en bij sollicitaties. Als je een keer een vak niet leuk vindt en een 7 haalt is dat niet erg, maar probeer, zeker voor domein- en keuzevakken een goed cijfer te halen. Probeer te allen tijde onvoldoendes en zelfs 6-jes op je lijst te vermijden. Read More →

Een interessant onderzoek van Bookboon. Ook de wijze van rapporteren is een bruikbaar voorbeeld hoe je de resultaten van een onderzoek kan samenvatten.

Onderstaande tekst is overgenomen van de Bookboon’s Blog:

Ter gelegenheid van de start van het nieuwe semester hielden we deze zomer een enquête onder de lezers van onze nieuwsbrief. We stelden een paar vragen over het gebruik van studieboeken en de voorkeur voor digitale of gedrukte studieboeken. In totaal hebben iets meer dan 1100 studenten de vragen beantwoord. Bedankt voor jullie hulp! Read More →

In een opinie-artikel in de Volkskrant beargumenteert Ruud van den Bos, lid van de Utrechtse Universiteitsraad, dat de benadering van veel Bachelor-studenten te schools is. Hij hekelt het feit dat de afweging wel of niet studeren zelden zorgvuldig wordt genomen, omdat het voor velen een vanzelfsprekendheid is dat studeren de logische vervolgstap is na het afronden van het VWO. Om toekomstige studenten een bewustere keuze te laten maken pleit hij voor meer selectie en matching. Concreet benoemt hij drie zaken die van belang zijn voor studiesucces en de maatregelen die op basis daarvan genomen zouden moeten worden. Read More →

Rendementsindicatoren
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft met de VSNU meerjarige afspraken gemaakt om het studiesucces in het universitair onderwijs te vergroten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de vorm van rendementsindicatoren die jaarlijks gemonitord zullen worden. De rendementsindicatoren betreffen het bachelorrendement na vier jaar studie (voor herinschrijvers), de mate waarin studenten van studie wisselen en de omvang van de studie-uitval. Read More →

In een opinie-artikel in Trouw reageert Bert van der Spek, hoogleraar oude geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op de plannen van de staatssecretaris om in te zetten op:

  1. Bredere bachelors
  2. Universiteiten belonen voor snelle afstudeerders
  3. Strengere controle door inspectie

De hoogleraar heeft grote bezwaren tegen deze maatregelen omdat hij van mening is dat ze de kwaliteit van het onderwijs zullen aantasten! Read More →