De teksten zijn overgenomen uit het gelijknamige artikel in Onderzoek van Onderwijs , jaargang 43, december 2014 van Rina Vaatstra en Tim Hacking.

De juiste studenten op de juiste plek. Veel opleidingen doen hun uiterste best om dit resultaat te behalen. In het verleden werd veel onderzoek gedaan naar factoren die studiesucces bepalen. De studie gaat dieper in op studentkenmerken die een succesvolle studieloopbaan kunnen voorspellen. Read More →

Maartje van den Bogaard (Technische Universiteit Delft)

Samenvatting Dr R. van der Rijst

Studiesucces is een van de meest onderzochte gebieden in het hoger onderwijs. De generaliseerbaarheid van de resultaten uit de studies in dit veld is problematisch als gevolg van culturele en structurele verschillen tussen landen, instellingen en programma’s. In dit artikel worden de resultaten van studies naar studiesucces binnen en buiten Nederland besproken om meer zicht te krijgen op de complexiteit van zaken rondom studiesucces.

Read More →

One of the most stressful aspects of teaching is managing student responses to their grades. It is often the case that students externalize blame for their poor grades, rather than accept responsibility. And, this blame is easily directed to instructors. If students accept responsibility for their poor performance, they can gain a sense of control over their grades and begin developing a study plan to improve future performance. Read More →

De Stentor: ZWOLLE – Windesheimstudenten moeten voortaan vól aan de bak. Al in het eerste jaar wordt de lat flink hoger gelegd voor wat betreft het aantal te behalen studiepunten.

Herkansingen eindeloos uitsmeren behoort ook niet meer tot de mogelijkheden. Desnoods moeten ze in de zomervakantie bijspijkeren. “Het studieklimaat moet ambitieuzer. Voor studeren hoort gewoon veertig uur per week te staan”, zegt voorzitter Albert Cornelissen van het College van Bestuur van de Zwolse hogeschool. Ook het docentenkorps krijgt te maken met hogere eisen. Voor nieuw aan te stellen docenten geldt sinds september 2011 al dat ze een mastergraad moeten hebben, danwel bereid moeten zijn die binnen drie jaar te behalen. Daarnaast komt er een inhaalslag bij het zittende personeel. Nu heeft 67 procent een mastertitel, in 2016 moet dat 80 procent zijn.

De verscherpte eisen vloeien voort uit de prestatieafspraken die alle hogescholen met staatssecretaris Zijlstra moeten maken. Die wil dat de kwaliteit van het hoger onderwijs omhoog gaat.

De studenten van de opleiding Journalistiek reageren via hun Campus Journaal: Read More →

Institutions, educators and students in higher education are increasingly challenged by governments to contribute to national economic.One aspect of this challenge is a drive to improve student success, understood as increasing or widening participation, achieving high levels of course completion and attaining a passport to employment with a positive attitude to lifelong learning (Yorke, 2006). Read More →

Hogeschool van Amsterdam. Symposium Sturen op studiesucces
Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Omschrijving
Zowel in 2009/2010 en 2010/2011 zijn er studiekeuzegesprekken gevoerd met alle studenten die voor het eerst SPH gingen studeren. Het ging per jaar om ongeveer 350 studenten. Gesprekken waren eerder reflecterend dan selecterend bedoeld, maar het heeft er toch toe geleid dat ongeveer 10% van de aanmelders niet aan de opleiding begonnen is. Een meeting halverwege vorig jaar liet zien dat er  sprake was van een lichte verbetering van het studierendement en een daling van het uitvalspercentage. Read More →