Verslag: Webinar studiesuccestips voor ouders – Wageningen University Lectoraat Studiesucces Onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit, Onderzoekslijn Studiesucces

Vanuit Wageningen University werd op 5 september een webinar over studiesucces georganiseerd. In deze webinar gaf Hermien Miltenburg, oudervoorlichter, 10 tips waarmee ouders hun kind kunnen ondersteunen in het eerste studiejaar. De webinar kunt u op Youtube terugzien.

Hieronder volgt een deel van het verslag van de webinar. Lees meer in het complete verslag.

Read More →

Studieplan Biomedische wetenschappen. Overgenomen van de website LUMC/Universiteit Leiden.
Als eerstejaarsstudent zul je de komende zomer moeten nadenken over je studieplanning voor het tweede studiejaar. Dat stimuleert je om de studie (ook) na het eerste jaar goed te vervolgen. In het zogenaamde Studieplan, dat de Universiteit Leiden in 2012 geïntroduceerd heeft, geef je aan welke studieonderdelen je binnen een bepaalde tijd wilt afronden. De studieadviseur beoordeelt vervolgens of jouw planning ook realistisch is, houdt gedurende je studie jouw studievoortgang in de gaten en staat voor je klaar om je te helpen als dat nodig is. Read More →

Overgenomen van de website TUDelft.  Studenten die afstuderen bij de TU Delft, zijn breed ontwikkelde ingenieurs, die gewild zijn op de arbeidsmarkt en bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Maar het aantal studenten dat binnen vier jaar zijn bacheloropleiding afrondt, is slechts 22%, terwijl de norm voor nominale afronding van de bachelor 3 jaar is. De lange studieduur is niet goed voor de student: zijn motivatie neemt af en een langstudeerboete van de overheid dreigt. Het heeft ook invloed op de onderwijskwaliteit: meer studenten betekent grotere groepen en meer druk op studiefaciliteiten, studentenhuisvesting, enz. Daarom zou nominaal studeren de norm moeten zijn. Read More →

Donderdag 5 juli 2012, 12.00 uur, Lunchlezing ‘Van Vak naar Module’. Drs. J. Nedermeijer, ICLON, Universiteit Leiden.

Het BSc-onderwijs binnen de TU Delft is volop in beweging in het kader van het project ‘Verhogen Studiesucces’. Veranderingen zijn aan de orde van de dag: curriculumherzieningen, andere vormen van onderwijs- en studiebegeleiding, nieuwe werkvormen. Dit roept vragen op over uitvoering en implementatie, inhoud en didactiek. Read More →

(overgenomen van de website Universiteit Leiden). Het deel van de hersenen van adolescenten dat impulsief en roekeloos gedrag reguleert, functioneert niet gebrekkig, zoals onderzoekers tot nu toe veronderstelden. Het is veel flexibeler dan gedacht, zo blijkt uit meta-analyse van neurowetenschappelijk onderzoek naar de werking van adolescentenhersenen. Leids hoogleraar neurocognitieve ontwikkelingspsychologie Eveline Crone en haar Amerikaanse collega Ron Dahl publiceerden er over in het toonaangevende tijdschrift Nature. Read More →

Pedagogisch-didactische aanpakken gericht op verhoging van schoolse motivatie en aansluiten bij en verbeteren van meta-cognitieve vaardigheden lijken schoolloopbanen van jongens succesvoller te laten verlopen. Dit blijkt uit onderzoek dat het Kohnstamm Instituut – in opdracht van het ministerie van OCW – uitvoerde in samenwerking met de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam. Scholen waar de schoolloopbanen van jongens bovengemiddeld verlopen (minder zittenblijvers, voortijdig schoolverlaters en ‘afstromers’), blijken voor een pragmatische benadering te kiezen, zonder specifieke aandacht voor sekseverschillen. Read More →

The ASK website is designed in partnership with students to familiarise you with the skills you will need to achieve study success at university, and the study methods which will help you to get the most out of your learning experience.

At the start of term there will be a range of resources on the ASK website that will help you develop effective study techniques, whether you are a new student, an undergraduate, or at masters level. We have tried to make the materials as interesting and accessible as possible, including articles, videos, links to other services and printable advice sheets.

The images below give you a flavour of the types of topics that will be covered, but the links aren’t yet live. Watch this space during Freshers Week for the launch of the full ASK website!

Information for new students Advice on studying effectively Study advice for postgraduates
Free study workshops Peer Assisted Study Sessions Student videos