Nog steeds vallen er veel MBO-instromers onnodig uit in het HBO. De overstap naar het HBO is groot. Er wordt veel meer zelfstandigheid van hen verwacht, het tempo ligt hoger en hun studievaardigheden zijn niet altijd op niveau.  Maar dat hoeft niet te betekenen dat zij het HBO-niveau niet aankunnen! Studiedag donderdag 26 januari 2017- Utrecht, van 9.30 – 15.30 uur.

Hoe kunnen MBO-studenten beter worden voorbereid op het HBO? Wat kunt u voor de poort doen? En op welke manier helpt u hen wanneer zij aan de studie begonnen zijn? Kortom: hoe begeleidt u uw MBO-instroom naar studiesucces? Read More →

Website HBO-raad. 2‘In 2025 verlaat een hoger percentage studenten de opleiding met een diploma van onverminderd hoog niveau.’ Deze belangrijke ambitie van de gezamenlijke hogescholen staat in de strategische visie #hbo2025: Wendbaar & Weerbaar die op 19 mei aan minister Bussemaker van onderwijs is aangeboden. Het belang van die opdracht blijkt uit de vandaag gepresenteerde cijfers over studiesucces en uitval in het hbo: het aandeel hbo-studenten dat binnen vijf jaar een diploma haalt is gedaald en het percentage dat voortijdig uitvalt of van studie wisselt is nog steeds hoog. Read More →

Bormans (vz Hogeschool Rotterdam) presenteert in zijn BLOG een aantal getallen over de instroom van studenten en het totaal aantal studenten op de Hogeschool Rotterdam. De figuren in zijn blog laten zien dat de populatie harder groeit dan de instroom en dat er dus een elk jaar groeiende groep studenten moeite heeft met afstuderen c.q. langer over de studie doet. Read More →

Niet-Westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs staan centraal in het proefschrift van Rick Wolff. Hij kijkt naar studieuitval en -rendement onder deze groep studenten in vergelijking met die onder autochtone studenten. Ook bestudeert hij of de verschillen in studiesucces te relateren zijn aan achtergrondkenmerken (bijvoorbeeld etnische herkomst of vooropleiding) en welke rol sociale hulpbronnen spelen in het studiesucces van niet-westerse allochtonen. Read More →