Overgenomen van de website van SURF 21 november 2016
SURFconext Sterke Authenticatie: Avans Hogeschool Avans Hogeschool gebruikt de online toetsapplicatie Remindo. Om het risico op fraude zo klein mogelijk te maken, is gekozen voor een extra veiligheidscheck met SURFconext Sterke Authenticatie. De ervaringen van Avans Hogeschool zijn positief. Lees ze in deze best practice. Read More →

B. P. Godor, published on September 5, 2016, Erasmus University Rotterdam. One of the most important things that students get from university is their grades. This quote from Aiken from the 1960’s still seems very valid today. But questioning the black box that surrounds grading and assessment almost amounts to colleagueal heresy. Read More →

Ontwikkelingen in de maatschappij leiden tot nieuwe verwachtingen en wensen ten aanzien van het doel en de vorm van het hoger onderwijs. Waar bereid je je studenten nog op voor? Hoe doe je dat op de beste wijze? Hoe toon je ook aan dat ze de beoogde doelen bereikt hebben? Discussies over de functie en vormen van toetsing, maken nadrukkelijk deel uit van de visievorming over ‘toekomstbestendig’ hoger onderwijs. Read More →

Op 14 maart gaf Professor dr. Ivo J.M. Arnold, plaatsvervangend decaan van de economische faculteit van de EUR, een lezing aan de TU Delft over de ervaringen met compensatoir toetsen aan die faculteit. Hierin zette hij uiteen hoe compensatoir toetsen – mits op een goede manier binnen een opleiding vormgegeven – kan helpen om de doorstroom binnen de opleiding te verbeteren. Read More →

Overgenomen van de website TUDelft.  Studenten die afstuderen bij de TU Delft, zijn breed ontwikkelde ingenieurs, die gewild zijn op de arbeidsmarkt en bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Maar het aantal studenten dat binnen vier jaar zijn bacheloropleiding afrondt, is slechts 22%, terwijl de norm voor nominale afronding van de bachelor 3 jaar is. De lange studieduur is niet goed voor de student: zijn motivatie neemt af en een langstudeerboete van de overheid dreigt. Het heeft ook invloed op de onderwijskwaliteit: meer studenten betekent grotere groepen en meer druk op studiefaciliteiten, studentenhuisvesting, enz. Daarom zou nominaal studeren de norm moeten zijn. Read More →