Overgenomen van de website van SURF 21 november 2016
SURFconext Sterke Authenticatie: Avans Hogeschool Avans Hogeschool gebruikt de online toetsapplicatie Remindo. Om het risico op fraude zo klein mogelijk te maken, is gekozen voor een extra veiligheidscheck met SURFconext Sterke Authenticatie. De ervaringen van Avans Hogeschool zijn positief. Lees ze in deze best practice. Read More →

B. P. Godor, published on September 5, 2016, Erasmus University Rotterdam. One of the most important things that students get from university is their grades. This quote from Aiken from the 1960’s still seems very valid today. But questioning the black box that surrounds grading and assessment almost amounts to colleagueal heresy. Read More →

Toetsen & Examineren – dinsdag 4 oktober 2016 in de Observant te Amersfoort.
Dit voorjaar verscheen het vervolgrapport van de Inspectie van het onderwijs over de kwaliteit van toetsen in het hoger onderwijs. In het rapport wordt duidelijk dat er al veel wordt gedaan om de kwaliteit van toetsing te borgen. Toch zijn er volgens de Inspectie nog verbeteringen te maken. Daarom bieden wij u deze studiedag vol actualiteiten om uw toetskennis up-to-date te houden en uw toetspraktijk nog beter te maken! Read More →

Conclusies en resultaten project AdaPT, adaptieve voortgangstoetsing (SURF)(Publicatie) 

Computergestuurde adaptieve voortgangstoetsing in de geneeskunde is goed mogelijk en draagt bij aan kwaliteitsverbetering. Dat blijkt uit het project AdaPT. De geïndividualiseerde, automatisch samengestelde toetsen kunnen op ieder gewenst moment worden afgenomen en zijn zeer efficiënt. Er zijn minder vragen nodig en de toetsafname verloopt sneller. 28 nov 2014. Read More →