Overgenomen van de website van Julian Hermida,Algoma University, Department of Law  and Politics, Ontario, Canada

What is learning?
Learning      is a way of interacting with the world. As we learn, our conceptions of phenomena change, and we see the world in a different way. The acquisition of information in itself does not bring about such a change, but the way we structure that information and think with it does. Thus, education is  about conceptual change, not just the acquisition of information. Read More →

Een preek, en zeker een hagenpreek, stelt dingen aan de kaak. In ‘prekentaal’ spreekt men van beklagen. Dat is wat anders dan klagen of zelfs aanklagen, zeker in de juridische betekenis van het woord. Dat is ook nadrukkelijk niet mijn bedoeling. Een preek bevat oproepen tot verbetering ten goede van ons allemaal. Daar zit natuurlijk iets gemakkelijks in. Vanaf de kansel, liefst met vermanend geheven vinger, de goegemeente er op wijzen wat beter kan en hen er op aanspreken wat beter moet. Ik ben mij er zeer van bewust: kwaliteit beoordelen is moeilijk, kwaliteit leveren is vele malen moeilijker. Een preek moet ook bemoedigen en ik hoop ook dat te doen. Read More →

Terry Aladjem, directeur van het Derek Bok Centre for Teaching and Learning van Harvard, sprak op het jaarlijkse seminar van de Roosevelt Academy en Harvard over zijn visie op excellent onderwijs en hoe dat volgens hem bereikt kan worden.

Hij noemde drie hoofdpunten op:

–        het hebben van echte interesse  voor studenten en trachten te begrijpen wat er in de hoofden omgaat

–        de opdrachten voor studenten moeten het uiterste van hen vergen (active learning)

–        richt het onderwijs in in samenspraak met de studenten

Een toelichting op deze punten vervat in de visie van Aladjem is te vinden op Science Guide.

Op deze website is een menuknop DOCENT, speciaal bedoeld voor docenten die snel praktische informatie willen vinden over verschillende aspecten van hun onderwijs. Veel voorkomende begrippen, zoals ‘activerend’, ‘uitdagend’, ‘vrijblijvendheid’, ‘leerlijn’, ‘struikelblok’, ‘studievaardigheden’ en ‘toetsing’ worden wekelijks toegevoegd en voorzien van een korte samenvatting. In de samenvatting zijn links opgenomen die direct verwijzen naar praktische posts in de website. Met deze service willen we er voor zorgen dat docenten snel vinden wat ze zoeken.

De tweede bijdrage bestaat uit een korte inleiding en een samenvatting van de posts over uitdagend onderwijs met de links die naar de posts verwijzen.

Wij willen u uitnodigen om vooral te reageren op de teksten en uw ervaringen met ons te delen.