Surf Trendreport: Technological trends that span education and ICT, SURF, November 2016

An worthwhile insight is given in this report of the possible  consequences for higher education of the main developments in ICT. 13 trends in higher education are formulated. The common theme of the report is described by the authors as:

“This trend report describes thirteen technological trends that have a clear, three-pronged common theme.” The trends are numbered  1-13. In the report the 13 separate trends are described clearly into more details.. Read More →

Overgenomen van de website van SURF 21 november 2016
SURFconext Sterke Authenticatie: Avans Hogeschool Avans Hogeschool gebruikt de online toetsapplicatie Remindo. Om het risico op fraude zo klein mogelijk te maken, is gekozen voor een extra veiligheidscheck met SURFconext Sterke Authenticatie. De ervaringen van Avans Hogeschool zijn positief. Lees ze in deze best practice. Read More →

From the website of the Open Education Consortium:

Who We Are
We are a global network of educational institutions, individuals and organizations that support an approach to education based on openness, including collaboration, innovation and collective development and use of open educational materials. The Open Education Consortium is a non-profit, social benefit organization registered in the United States and operating worldwide. Read More →

The Berkeley Student Learning Center gives in their website an interesting overview of different Study and Success Strategies. One of the strategies described is focused on the question How to counteract procrastination.
Procrastination (Wikipedia): ” is the avoidance of doing a task that needs to be accomplished.[1] It is the practice of doing more pleasurable things in place of less pleasurable ones, or carrying out less urgent tasks instead of more urgent ones, thus putting off impending tasks to a later time. Sometimes, procrastination takes place until the “last-minute” before a deadline. ” Read More →

Verslag: Webinar studiesuccestips voor ouders – Wageningen University Lectoraat Studiesucces Onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit, Onderzoekslijn Studiesucces

Vanuit Wageningen University werd op 5 september een webinar over studiesucces georganiseerd. In deze webinar gaf Hermien Miltenburg, oudervoorlichter, 10 tips waarmee ouders hun kind kunnen ondersteunen in het eerste studiejaar. De webinar kunt u op Youtube terugzien.

Hieronder volgt een deel van het verslag van de webinar. Lees meer in het complete verslag.

Read More →

BV-databank (bijvoorbeeld-databank) bevat didactisch materiaal en praktijkvoorbeelden van activerend hoger onderwijs. Over BV databank

Didactische informatie Advanced organizer  Gepost: 21/04/2015David Ausubel die deze notie voor het eerst omschreef in de jaren 1960 beklemtoont dat goede advance organizers meer doen dan een opsomming van sleutelbegrippen aanreiken, wat via een inhoudstafel kan gebeuren.  Advance organizers helpen de student om de informatie die volgt beter te verwerken omdat ze: Read More →