Wat maakt onderwijs studeerbaar en robuust? Dit is het onderwerp van de leidraad Studeerbaar en robuust onderwijs van de HvA. Denk dan bijvoorbeeld aan de samenhang tussen het programmeren van onderwijseenheden, spreiding van toetsen, slim inzetten van herkansingen, kleinschalig en activerend onderwijs, voorspelbare en transparante roosters et cetera. De ontwerpprincipes zijn universeel, toe te passen in verschillende situaties en hebben hun diensten al bewezen. Dat wil zeggen dat zij zijn gebaseerd op actuele inzichten met bewezen effect op studiesucces en op de tevredenheid van studenten.

De Leidraad biedt een samenhangend concept waarmee professionals met kennis van zaken aan het werk kunnen gaan. Het is geen blauwdruk: opleidingen bepalen hoe zij de criteria precies vertalen naar hun eigen situatie. Het boekje is geschreven voor HvA medewerkers, maar ook nuttig voor ieder werkzaam in het HO.

Auteurs: Veronica Bruijns, Ikina Morsch, Rob Kayzel en Paul Ruis (Score HvA)

Download het rapport ‘LEIDRAAD STUDEERBAAR EN ROBUUST ONDERWIJS’

 

In de rapportage van de Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland (Definitief. 19 Juni 2012) worden de studie-uitval gegevens van eerstejaarsstudenten gekoppeld aan de uitkomsten van de Aansluitingsmonitor 2010 – 2011. Daarmee komen factoren in beeld die van invloed zijn op de studie-uitval bij opleidingen. De analyses zijn voor het totaal en per onderwijssector uitgevoerd en gepresenteerd in het rapport. Read More →

Pedagogisch-didactische aanpakken gericht op verhoging van schoolse motivatie en aansluiten bij en verbeteren van meta-cognitieve vaardigheden lijken schoolloopbanen van jongens succesvoller te laten verlopen. Dit blijkt uit onderzoek dat het Kohnstamm Instituut – in opdracht van het ministerie van OCW – uitvoerde in samenwerking met de afdeling Pedagogiek en Onderwijskunde van de Universiteit van Amsterdam. Scholen waar de schoolloopbanen van jongens bovengemiddeld verlopen (minder zittenblijvers, voortijdig schoolverlaters en ‘afstromers’), blijken voor een pragmatische benadering te kiezen, zonder specifieke aandacht voor sekseverschillen. Read More →