Dirk T. Tempelaar, André Heck, Hans Cuypers, Henk van der Kooij, Evert van de Vrie. Surf-project

Abstract
Learning analytics seeks to enhance the learning process through systematic measurements of learning related data, and informing learners and teachers of the results of these measurements, so as to support the control of the learning process. Learning analytics has various sources of information, two main types being intentional and learner activity related metadata [1]. This contribution aims to provide a practical application of Shum and Crick’s theoretical framework [1] of a learning analytics infrastructure that combines learning dispositions data with data extracted from computer-based, formative assessments. The latter data component is derived from one of the educational projects of ONBETWIST, part of the SURF program ‘Testing and Test Driven Learning’. Read More →

Posted on February 12, 2016 by Félienne Hermans TU Delft
In previous posts I have written about my motivation for and experiences while making a MOOC. One of the reasons to make a MOOC of course is also to then use this material in traditional, on-campus education. That is what I did this year in my university course IN4400, I “flipped my classroom”. Too lazy to read? There is a video of me explaining this too.

What is flipping? Read More →

Suzanne Schut, O&S TBM.  TBM staat, net als andere faculteiten en instellingen, voor de uitdaging de rendementen voor het bachelordiploma te verhogen. De faculteit heeft, middels een door centraal beschikbare tender Blended Learning, een gemotiveerd ICTO team en de ICT mindset en ervaring van haar docenten, de kans om deze curriculumherziening aan te grijpen om zo ICTO structureel en optimaal binnen het curriculum te integreren en als middel te gebruiken de rendementsdoelstellingen te realiseren. Blended Learning heeft namelijk de potentie bij te dragen aan activerend onderwijs en regelmatig studiegedrag, zoals u weet belangrijke speerpunten voor het Koersen op Studiesucces. Read More →

Colleges worden steeds vaker opgenomen op video. Video biedt mogelijkheden voor tijd- en plaats onafhankelijk leren en studeren. Kennis is tegenwoordig via vele kanalen te vinden en het ‘live’ volgen van colleges op vaste momenten wordt een minder prominente onderwijsmethode. Met het tijd- en plaats onafhankelijk aanbieden van onderwijs, wordt de zelfverantwoordelijkheid van de student voor het eigen leerproces gestimuleerd en het komt tegemoet aan verschil in leerstijlen en werkwijze. Read More →

What is an eBook?
EBooks then are textual documents that have been converted and ‘published’ in an electronic format that display on eBook readers, devices or computers using eBook software programs. A modern definition is that an eBook is a digital text file, but not limited to just text, which is displayed on some form of computer or electronic device. Read More →

Improving students’ learning with effective learning techniques promising directions from cognitive and educational psychology. EOS, Artikel | 5 september, 2013. Vijf hoogleraren psychologie aan Amerikaanse universiteiten hebben een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar tien gangbare studiemethoden. Ze spitten daarvoor meer dan zevenhonderd wetenschappelijke artikelen uit. Vijf studiemethodes kwamen als goed uit de bus. Jezelf overhoren en gespreid studeren zijn bijvoorbeeld uitstekende manieren om het studierendement te verhogen: efficiënt, gemakkelijk toe te passen en effectief. Twee methoden die veel studenten toepassen – onderstrepen en de stof telkens herlezen – hebben weinig nut en kosten bovendien veel tijd. Read More →

Blended Learning bij TB – de inzet van kennisclips!

De faculteit Techniek, Bestuur en Management van de TUDelft staat, net als andere faculteiten en instellingen, voor de uitdaging de rendementen voor het bachelordiploma te verhogen. De faculteit heeft, middels een door ‘Centraal’ beschikbare tender Blended Learning, een gemotiveerd ICTO team en de ICT mindset en ervaring van haar docenten, de kans om deze curriculumherziening aan te grijpen om zo ICTO structureel en optimaal binnen het curriculum te integreren en als middel te gebruiken de rendementsdoelstellingen te realiseren. Blended Learning heeft namelijk de potentie bij te dragen aan activerend onderwijs en regelmatig studiegedrag, zoals u weet belangrijke speerpunten voor het Koersen op Studiesucces. Read More →