Onderzoek

Op deze pagina’s vindt u achtergrondinformatie vanuit onderzoek¬†waarop de adviezen over studiesucces zijn gebaseerd. Per thema worden verschillende relevante onderwerpen uitgelicht.

Inspirerend onderwijs
Kwaliteit docent
Kwaliteit instructie

Curriculum
Roostering
Verhouding zelfstudie en contacttijd

Studiebegeleiding/studiekeuze/matching

Toetsing
Toetsbeleid
Kwaliteit toets

Studentkenmerken
Inzet studenten
Studievaardigheden
Instroomniveau 

Sociale en academische integratie