Curriculum

De inrichting van het curriculum is van groot belang voor het realiseren van studiesucces. Een curriculum dat zo geroostered is dat studenten er door worden gestimuleerd te gaan studeren en op de juiste momenten ook feedback kunnen krijgen van hun docenten bevordert de studieprestaties aanzienlijk.

In dit gedeelte van de achtergrondinformatie daarom aandacht voor:
roostering
verhouding tussen zelfstudie en contacttijd