Kwaliteit docent

Uiteindelijk is het de docent die het onderwijs aan de studenten verzorgt. Fullan (2001) gaf dan ook al aan dat de docent DE cruciale factor is wanneer het gaat om het realiseren van goed onderwijs.¬† Hiertoe moet de docent uiteraard wel in staat gesteld worden. Professionaliseringsprogramma’s waarbij zowel aandacht is voor het verwerven van instructiestrategie√ęn als het verder ontwikkelen van een onderwijsvisie blijken de meeste potentie te hebben.

Edith Roefs geeft in haar boek een beschrijving van de kenmerken van inspirende docenten in het hbo.

Andere posts over docenten kunt u hier vinden.

In de checklist Professionalisering zijn 35 uit onderzoek bekende effectieve kenmerken van docentprofessionalisering samengebracht.

Leidt docentprofessionalisering tot kwaliteitsverbetering?

Wat zijn kenmerken van effectieve docentprofessionalisering?

Andere posts over docenten kunt u hier vinden.