Bijspijkeren

Een onderwerp wat bij matching explicite aandacht vraagt is Bijspijkeren: hoe kan je zorgen dat studenten achterstanden in hun kennis en vaardigheden snel weg kunnen werken.

Een voorbeeld is de good practice Wespijkeren Wiskunde.