Studiebegeleiding/studiekeuze/matching

Potentiële studenten begeleiden in het maken van de juiste studiekeuze is een belangrijke taak en kan veel mogelijke problemen voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat een verkeerde studiekeuze vaak voorkomt uit een gebrekkig inzicht in wat een opleiding inhoudt, veelal veroorzaakt door een beperkte informatievoorziening.

Belang matching en verwijzing eerste jaar

Achterliggende problemen bij uitval door verkeerde studiekeuze

Valkuilen bij studiekeuze

Maatregelen tbv allochtone studenten.

Voorlichting: Speeddaten als onderdeel van studiekeuzebegeleiding , speeddaten over techniek.

Doorlopende leerwegen en studiesucces.

Intakegesprekken en -interviews: een voorbeeld van de Radbouduniversiteit, Literatuuronderzoek en het Surfprogramma studiekeuzegesprekken.