Matching

Matching gaat vooraf aan het realiseren van studiesucces. Wanneer studenten niet op de juiste plek zitten, zijn vrijwel alle andere maatregelen
slechts doekjes voor het bloeden. Het is daarom van groot belang dat de studenten direct, of anders zo snel mogelijk, de juiste plek in het brede scala van opleidingen dat het hoger onderwijs rijk is vinden.

Het matchingsproces tussen de competenties en verwachtingen van een student en wat een opleiding biedt, begint al ruim voor de poort met de voorlichtingsactiviteiten. Deze activiteiten moeten ertoe leiden dat de student voldoende informatie krijgt om een beargumenteerde studiekeuze te maken. Met dit oogmerk biedt onze universiteit een scala aan activiteiten aan variërend van voorlichtingsbijeenkomsten, informatieve websites, tot proefstuderen. Ook is het vwo-wo-project een essentiële schakel om de overgang naar de universiteit zo goed mogelijk te accommoderen. Voordurende aandacht voor en periodieke herijking van deze activiteiten is nodig met als doel een zo goed mogelijke match tussen student en opleiding tot stand te brengen.

Daarnaast is het Leids Studiesysteem erop gericht de studenten in het eerste jaar in staat te stellen zo snel mogelijk een definitieve keuze te maken. Dit veronderstelt grote inzet van de opleidingen. De studiebegeleiding is pro-actief en wordt gekenmerkt door een vroegtijdige benadering van studenten als hun gebrek aan studieprestaties of studiemotivatie daar aanleiding toe geeft. Switchen na het eerste jaar wordt zoveel mogelijk voorkomen. Juist om deze redenen omvat het Leids Studiesysteem (1) kennismakingsgesprekken aan het begin van de studie (2) het mentoraat in kleine groepen (3) studievoortganggesprekken met de studie-adviseur of de docent-tutor en (4) het BSA als sluitstuk.

Op verschillende plaatsen kunt u relevante good practices vinden waarmee de kans vergroot wordt dat studenten het eerste jaar goed doorkomen: