Toetsbeleid

De relatie tussen toetsing en studiesucces ligt op twee verschillende vlakken, namelijk het inrichten van de toetsingssystematiek en de kwaliteit van de toetsen zelf.

De toetsingssystematiek is van belang omdat dit sterk het wel of niet slagen voor bepaalde vakken en daarmee de opleiding bepaald. Vragen als hoeveel toetsen geef je, in hoeverre is er compensatie mogelijk/wenselijk, op welke manier kunnen deeltoetsen worden ingezet in het onderwijs komen hierin aan bod. Checklist  toets-en tentamenbeleid.  Compensatoir toetsen.

Toetsbeleid

Kwaliteit toetsen