Hoe kun je de toetsing binnen de opleiding het beste inrichten?

Toetsing is een van de belangrijkste determinanten voor het studeergedrag van studenten. Het is daarom van groot belang dat de toetsvorm aansluit bij de beoogde leerdoelen en leerstrategie en de onderwijsaanpak.

Op opleidingsniveau komt vooral de vraag op naar hoe de toetsing van individuele onderdelen op elkaar aansluit en in hoeverre conjuctief dan wel compensatoir toetsen invloedt uitoefent op het rendement.  Bij conjuctief toetsen moeten alle onderdelen afzonderlijk voldoende worden afgesloten, bij compensatoir toetsen kunnen goede resultaten voor het een de mindere resultaten elders compenseren. In het Nederlandse hoger onderwijs is compensatoir toetsen gebruikelijk binnen studieonderdelen, terwijl conjunctief toetsen de norm is over studieonderdelen heen.

In het algemeen kan gesteld worden dat compensatoir toetsen (waarbij een 5 met een 7 gecompenseerd kan worden) de studievoortgang bevordert. De voornaamste kanttekening is dat dit systeem er niet toe zou mogen leiden dat een specifiek vak veelvuldig wordt gecompenseerd met een ander vak (zie ook ‘twijfels bij compensatoir toetsen’).  Zolang dit niet het geval is, kan de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd blijven.

Met het oog op rendementsverbetering wordt daarom beperkt compensatoir toetsen aanbevolen, niet alleen binnen, maar ook tussen vakken. Een controle op compensatie teveel op hetzelfde vak plaats vindt, komt tegemoet aan de vrees voor kwaliteitsdaling. Zie hiervoor onder meer de onderzoeken van Cohen-Schotanus (1995), Van den Berg (2002) en voor een theoretische vergelijking tussen de systemen het paper van Ben Wilbrink (1995, met regelmatige update).

Wat dan te doen?

Checklist Tentamen- en toetsbeleid.

Lees verder voor achtergrondinformatie en literatuurverwijzingen.

Kiezen toetsvormen op curriuclumniveau