Studievaardigheden

Studievaardigheden is niet voor niets geschreven als een meervoud. Het omvat vaardigheden op het gebied van

  • Informatie opnemen (colleges voorbereiden, bijwonen, volgen, leerstoforiëntatie
  • Vraagstukken aanpakken (analyseren, schatten, oplossingen bedenken)
  • Teksten bestuderen (structureren, relateren, memoriseren, parafraseren, concretiseren, kritisch verwerken)
  • Tentamen doen
  • Time management (plannen, jezelf controleren, )
  • Sturen van het eigen leerproces (stress management, commitment, interne en externe sturing)

Is dit niet wat veel voor studenten die net van het voortgezet onderwijs komen? Kunnen ze eigenlijk wel studeren in een academische omgeving? Docenten hebben daar wel een mening over en in hun ogen schort het nog wel eens aan de noodzakelijke vaardigheden.

Voorbereiding in de vooropleiding leidt soms tot  positieve effecten, maar lang niet altijd ( Zie ook Torenbeek over de aansluiting VWO-WO). De Hogeschool van Rotterdam heeft als oplossing voor het gebrek aan studievaardigheden gekozen voor een summerschool waar o.a.  aandacht wordt besteed aan studievaardigheden als plannen, samenvatten, en samenwerking. Voor een introductie in algemene studievaardigheden is een IT oplossing via de website van Surfspace

In de checklist ‘Studiesucces’ wordt gesteld dat een aantal vaardigheden integraal in het curriculum moeten zijn ingebed en zeker bij de start van een opleiding expliciete aandacht moeten krijgen. Dat kan op verschillende manier worden bewerkstelligd;

  • Structureel als leerlijnen in het curriculum
  • Structureel als onderdeel van een mentor/tutorsysteem
  • Aparte trainingen

Lees verder in een meer uitgebreide lijst van mogelijkheden 

Gezien de bevindingen uit de literatuur (zie ook de inleiding) lijkt het onderbrengen van de vaardigheden in een leerlijn het meest effectief. Doordat de oefening met de studievaardigheden, geplaatst in een natuurlijke context, telkens wordt herhaald zal het beter beklijven.

auteur: dr. C.G. Groot