Uitdagend onderwijs

Vaak lezen we dat het onderwijs uitdagend moet zijn.
Studenten vragen er om en het wordt ook frequent gebruikt in wervende teksten van opleidingen en in beleidsdocumenten. (zie ook Keuzegids HBO 2012Checklist studiesucces , Toespraak Carl Dittrich, Visie taskforce) Het is dus zinvol om te achterhalen wat ‘uitdagend’ nu precies inhoudt.

Van Dale vertaalt ‘uitdagen’ als: ‘aansporen tot een reactie’.

Als mensen iets kunnen, ofwel beheersen, zijn ze geneigd om dat nog een keer te doen. Ze zijn gemotiveerd. Uitdagen impliceert: nieuwsgierig zijn naar de uitkomst, bereid zijn om uit te zoeken of je met de geleerde vaardigheden en kennis tot een bevredigend resultaat kan komen, de mogelijkheid hebben om een eigen weg te volgen in het verkrijgen van een resultaat, trots kunnen zijn op het resultaat en weten dat je waardering krijgt voor de geleverde prestatie.

Een onderzoekje van de studentenraad bij de faculteit FSW van de VU leverde het volgende beeld op:

De FSW studentenraad uit 2008/2009 heeft met de onderwijsenquête geprobeerd te achterhalen waarom studenten het onderwijs niet uitdagend genoeg vinden. Studenten blijken meer te willen dan alleen maar onderwijs. Een betaalde bijbaan op de VU, een extra  verdiepingsvak volgen, zitting nemen in een OC, bestuurservaring opdoen of het Honours Programme volgen. Veel studentleden hebben de ervaring meer uitdaging te zoeken in hun opleiding, maar het gebrek aan overzicht maakt dit moeilijk.

Niet echt verhelderend als het gaat om een definitie van ‘uitdagend onderwijs’.

Uit een random ondervraging van enkele tientallen studenten door Rob de Klerk bleek, dat zij uitdagendheid onmiddellijk vertalen naar de rol van de docent. Die moet interactief college geven (ook in zalen van 400 man), prikkelen en enthousiasmeren en via goede feedback nieuwe vergezichten aanreiken. Een uitdagende opgave.  (Lees meer in een stuk over uitdagend onderwijs van Rob de Klerk). De omschrijving die hij geeft aan uitdagend onderwijs is de volgende “uitdagend onderwijs is onderwijs dat de student ertoe aanzet vrijwillig (dus niet gedwongen door deadlines, tussentoetsen, aanwezigheidsplicht) veel tijd te stoppen in de studie.”

Maar hoe maak je dat dan?

Lees enkele voorbeelden op deze website. Opvallend is dat de voorbeelden op deze pagina vrijwel allemaal een directe koppeling hebben tussen wetenschap, wetenschappelijk onderzoek en (uiteraard) onderwijs. De confrontatie met het (toekomstige) werkveld en de mogelijkheid voor studenten om hun kennis en vaardigheden te leggen naast de meetlat van dat werkveld laat ze zien hoe ver ze al zijn en dat hun niveau er toe doet.

auteur: dr. C.G. Groot