Tag: BSA

Bindend studieadvies 2de jaar in perspectief

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Studietempo 2de jaar loopt terug Omdat bij de meeste studenten van de Leidse Universiteit na het eerste jaar het studietempo terugloopt, doet de universiteit met ingang van 2014-2015 een proef met een BSA in het tweede jaar om studenten aan…

Themabijeenkomsten ‘Kwaliteit en Studiesucces’

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

 In het kader van het project ‘Kwaliteit en Studiesucces’ organiseert de Vereniging Hogescholen in september vier themabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben als doel de kennisdeling tussen hogescholen over onderwijskwaliteit en studiesucces te bevorderen, en initiatieven en interventies op dit terrein te…

Brief Minister over Experiment met bindend studieadvies na eerste jaar

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Nieuwsbericht | 12-03-2013. Universiteiten en hogescholen mogen gaan experimenteren met bindende studieadviezen na het eerste jaar. Minister Bussemaker wil onderwijsinstellingen meer armslag geven om studenten ook in latere jaren te prikkelen zich voldoende in te zetten voor hun studie.

Experiment met bindend studieadvies na eerste jaar

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Nieuwsbericht | 12-03-2013 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Universiteiten en hogescholen mogen gaan experimenteren met bindende studieadviezen na het eerste jaar. Minister Bussemaker wil onderwijsinstellingen meer armslag geven om studenten ook in latere jaren te prikkelen zich…

Verhogen Studiesucces TU Delft

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Overgenomen van de website TUDelft.  Studenten die afstuderen bij de TU Delft, zijn breed ontwikkelde ingenieurs, die gewild zijn op de arbeidsmarkt en bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen. Maar het aantal studenten dat binnen vier jaar zijn…

Jaarverslag De Haagse Hogeschool 2011: Aandacht voor studiesucces

5 Comments Post in Good practices, Uncategorized

Conclusies In een heterogene gemeenschap als een hbo-instelling kan geen algemeen recept voor studiesucces gegeven worden. Op basis van een analyse van de specifieke omstandigheden binnen een academie en een opleiding moet gezocht worden naar een mix van maatregelen en…

Hoofdlijnen reactie Universiteit Leiden op Strategische Agenda OCW

Leave a comment Post in Aanbevelingen, Uncategorized

Op 9 december jl. hebben OCW en de VSNU het zg. Hoofdlijnenaccoord getekend, waarin is vastgelegd op welke wijze de universiteiten en OCW bijdragen aan het realiseren van de beleidsvoornemens uit de Strategische Agenda van OCW van 1 juli jl.…

Bindend studieadvies in België (KULeuven)

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Studenten die nog meer dan 120 studiepunten van het  behalen van hun bachelordiploma verwijderd zijn én die op het einde van het academiejaar geen 50 % cumulatieve studie-efficiëntie hebben (d.w.z. dat minder dan 50 % van de studiepunten waarvoor de student zich…