Tag: contacttijd

Een training voor het opnemen van microlectures of kennisclips op video

Leave a comment Post in Aanbevelingen, Good practices, Uncategorized

Colleges worden steeds vaker opgenomen op video. Video biedt mogelijkheden voor tijd- en plaats onafhankelijk leren en studeren. Kennis is tegenwoordig via vele kanalen te vinden en het ‘live’ volgen van colleges op vaste momenten wordt een minder prominente onderwijsmethode. Met…

Effect van tijdsbesteding op studieprestaties

Leave a comment Post in Onderzoek, Uncategorized

Duits onderzoek naar de correlatie tussen tijdsbesteding en studieprestaties (gemeten naar cijfer) maakt onderscheid naar sekse, kunde en discipline. Sommige correlaties blijken namelijk verschillend voor verschillende groepen, terwijl andere over de hele linie gevonden worden. Voor vrijwel alle studenten geldt…

Onderzoek Studiesuccces in de bachelor: Overkoepelende samenvatting resultaten en aanbevelingen (+comments)

6 Comments Post in Onderzoek, Uncategorized

In 2008 heeft het ministerie van OCW een convenant gesloten met instellingen voor hoger onderwijs om het studiesucces in het wetenschappelijk onderwijs te vergroten. Een van de aandachtsgebieden in het convenant is reductie van de gemiddeld benodigde studieduur voor bacheloropleidingen.…

Studiesucces in de bachelor: Onderzoek naar studentfactoren, curriculumopzet en tijdsbesteding als verklaringen (2). Conclusies en aanbevelingen

Leave a comment Post in Onderzoek, Uncategorized

In een aparte blog wordt het theoretisch kader gegeven voor de onderzoeksvragen van het deelonderzoek naar studentfactoren, curriculumopzet en tijdsbesteding. Conclusies uit het deelonderzoek

TU Delft Koersen op Studiesucces: Cultuuromslag gewenst

Leave a comment Post in Aanbevelingen, Uncategorized

Eind 2010 heeft het College van Bestuur een commissie ingesteld met de opdracht een advies te geven over het verbeteren van de rendementen4, ofwel het studiesucces, van met name de bacheloropleidingen. Deze commissie heeft in januari 2011 een rapport met…

Studiesucces in de bachelor (1): Onderzoek naar studentfactoren, curriculumopzet en tijdsbesteding als verklaringen

2 Comments Post in Onderzoek, Uncategorized

Rendementsindicatoren Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft met de VSNU meerjarige afspraken gemaakt om het studiesucces in het universitair onderwijs te vergroten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de vorm van rendementsindicatoren die jaarlijks gemonitord zullen worden. De rendementsindicatoren…

Universiteiten: studenten krijgen minstens twaalf uur college per week

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Studenten moeten vanaf het collegejaar 2012/13 in hun propedeusejaar minstens twaalf uur per week college krijgen. En ze kunnen in het tweede of derde jaar met een bindend studieadvies van de opleiding worden gestuurd als ze niet goed genoeg presteren.

Hbo-studenten vaker in de schoolbanken, maar studeren minder

Leave a comment Post in In het Nieuws, Onderzoek, Uncategorized

In een kort berichtje in Novum Nieuws: ‘Eerstejaars hbo-studenten krijgen in vergelijking met 2007 ruim twee uur meer onderwijs per week’. De totale tijd die zij aan hun studie besteden is echter licht gedaald. Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van…