Tag: curriculum

Flexible learning

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Flexible Learning. For instructors: It means evidence-based, technology-enabled teaching methods that improve the learning experience for a broader student community. For students: It means more choice, engagement and success. For all: It’s an evolving portfolio of activities and resources transforming…

Leidraad Studeerbaar en Robuust Onderwijs

Leave a comment Post in Aanbevelingen, Onderzoek, Uncategorized

Wat maakt onderwijs studeerbaar en robuust? Dit is het onderwerp van de leidraad Studeerbaar en robuust onderwijs van de HvA. Denk dan bijvoorbeeld aan de samenhang tussen het programmeren van onderwijseenheden, spreiding van toetsen, slim inzetten van herkansingen, kleinschalig en…

Managementsamenvatting rapport Studenten internationaliseren in eigen land, deel II. Nuffic

Leave a comment Post in Onderzoek, Uncategorized

De internationalisering van het hoger onderwijs staat hoog op de agenda van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit rapport biedt input voor de visie op internationalisering die voor de zomer van 2014 naar de Tweede Kamer wordt…

Voordelen van ICTO bij curriculumontwikkeling

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Transforming Curriculum Delivery through Technology: Stories of challenge, benefit and change Over the last decade, JISC-funded programmes of work have involved over 1,000 projects and more than 200 universities and colleges. Transforming Curriculum Delivery through Technology is one such programme which…

Verslag VSNU conferentie ‘Studiesucces’

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Datum: 13 juni 2012 ‘Wat verstaan we eigenlijk onder studiesucces?’. Die prikkelende vraag stelde drs. Miedema (UT) tijdens de VSNU conferentie over Studiesucces van 13 juni 2012. Een peiling onder de aanwezigen liet zien dat het hen vooral gaat om…

Onderzoek Studiesuccces in de bachelor: Overkoepelende samenvatting resultaten en aanbevelingen (+comments)

6 Comments Post in Onderzoek, Uncategorized

In 2008 heeft het ministerie van OCW een convenant gesloten met instellingen voor hoger onderwijs om het studiesucces in het wetenschappelijk onderwijs te vergroten. Een van de aandachtsgebieden in het convenant is reductie van de gemiddeld benodigde studieduur voor bacheloropleidingen.…

Studiesucces in de bachelor (1): Onderzoek naar studentfactoren, curriculumopzet en tijdsbesteding als verklaringen

2 Comments Post in Onderzoek, Uncategorized

Rendementsindicatoren Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft met de VSNU meerjarige afspraken gemaakt om het studiesucces in het universitair onderwijs te vergroten. Deze afspraken zijn vastgelegd in de vorm van rendementsindicatoren die jaarlijks gemonitord zullen worden. De rendementsindicatoren…

Universiteiten: studenten krijgen minstens twaalf uur college per week

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Studenten moeten vanaf het collegejaar 2012/13 in hun propedeusejaar minstens twaalf uur per week college krijgen. En ze kunnen in het tweede of derde jaar met een bindend studieadvies van de opleiding worden gestuurd als ze niet goed genoeg presteren.

Goed onderwijs voor meisjes is ook goed onderwijs voor jongens

Leave a comment Post in Aanbevelingen, Onderzoek, Uncategorized

Een universiteit alleen voor meisjes of jongens? Onderwijsexpert Theo Wubbels moet er niet aan denken. “De individuele verschillen tussen mensen zijn groter dan het verschil tussen de groep jongens en de groep meisjes”.  Studente Malu Ogg van de ‘meisjesstudie’ Pedagogiek vindt…

Evaluations of the first year curriculum design to engage or empower students

Leave a comment Post in Onderzoek, Uncategorized

Most evaluations have focused on initiatives to develop academic and study skills: common areas of concern in first year that may also reflect the recent prominence of the employability agenda and its associated emphasis on skills development. Other literature has…