Tag: instroomniveau

Kansen voor een inclusief hoger onderwijs’

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Verslag: Seminar Kansen voor een Inclusief Hoger onderwijs – 25 mei 2016, Onderzoeksgroep, Onderwijzen en Leren in Diversiteit, Onderzoekslijn Studiesucces. Informatie over onderzoek en studiesucces, zie website InHolland.nl. Op 25 mei vond het seminar ‘Kansen voor een inclusief hoger onderwijs’…

Formative Assessment and Learning Analytics.

Leave a comment Post in Onderzoek, Uncategorized

Dirk T. Tempelaar, André Heck, Hans Cuypers, Henk van der Kooij, Evert van de Vrie. Surf-project Abstract Learning analytics seeks to enhance the learning process through systematic measurements of learning related data, and informing learners and teachers of the results…

Studiesucces in het eerste jaar hoger onderwijs in Vlaanderen

Leave a comment Post in Onderzoek, Uncategorized

Beleidssamenvatting van het onderzoek Studiesucces in het eerste jaar hoger onderwijs in Vlaanderen. Een analyse van de impact van kenmerken van studenten en van opleidingen van het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen is een samenwerkingsverband van KU Leuven, UGent, Vrije Universiteit…

EUR: Vliegende start voor eerstejaars

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Een vliegende start van je studie, dat is de doelstelling van het Erasmus Pre Academic Programme. Volgende week, nog voor de introductieweek, organiseert de Erasmus Universiteit Rotterdam voor de derde keer een training die aankomende eerstejaarsstudenten helpt om goed voorbereid aan…

Studiesucces blijft grote uitdaging voor hbo

Leave a comment Post in Opinie, Uncategorized

Website HBO-raad. 28 mei 2015. ‘In 2025 verlaat een hoger percentage studenten de opleiding met een diploma van onverminderd hoog niveau.’ Deze belangrijke ambitie van de gezamenlijke hogescholen staat in de strategische visie #hbo2025: Wendbaar & Weerbaar die op 19…

HBO, investeer in het delen van digitaal onderwijsleermateriaal

Leave a comment Post in Aanbevelingen, Uncategorized

Ook binnen hogescholen bestaan allerlei plannen om MOOC’s te ontwikkelen. Dat is niet in alle gevallen een goed idee, vindt Ria Jacobi. Volgens haar kan het hbo beter investeren in het onderling delen en hergebruiken van digitaal onderwijsleermateriaal. “Content is…

Flipped classroom: discussion in LinkedIn (discussion group Higher Education Teaching and Learning).

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Flipped Classrooms and Project-Based Learning: Not for slackers… Manager’s Choice (copied 14 April 2014) Stuart Lenig, Interim Director Evening Services and Education Support Services at Columbia State Community College. Top Contributor Having experimented with flipped classroom project based learning, I…

Vooropleiding belangrijk voor uitval en studiesucces

Leave a comment Post in Onderzoek, Uncategorized

Website HBO-raad, 11 juni 2013.  Eén van elke vijf mbo’ers die start bij een hogeschool, verlaat het hoger onderwijs in het eerste jaar. Degenen die blijven studeren wisselen relatief weinig naar een andere opleiding. Meer dan de helft van de…

E-merge realitycheck: een interactieve omgeving voor bewustere studiekeuze in het HBO

Leave a comment Post in Aanbevelingen, In het Nieuws, Uncategorized

Studie-uitval in het eerste studiejaar wordt voor een deel veroorzaakt door te weinig motivatie, geen bewuste keuze of een verkeerd beeld van opleiding en hieraan gerelateerde beroepen. De Realitycheck is een interactieve webomgeving die een potentiële student ondersteuning biedt om…

“Na zes jaar VWO kun je best in het diepe springen”

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Science Guide augustus 2012 Begin augustus jl. begonnen 24 eerstejaarsstudenten Duits uit Nijmegen hun opleiding met een ‘Intensivkurs Deutsch’ in Keulen, als vliegende start met hun studie. Decaan Paul Sars vindt dat een algemeen inleidend programma vaak “alleen maar nodeloos uitstel oplevert.…