Tag: langstudeerders

Leger langstudeerders groeit steeds sneller

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

AOp Algemene Onderwijsbond. De eindscriptie is voor steeds meer hbo-studenten een onneembare horde. Dat is te merken aan het snel uitdijende leger langstudeerders. Een kwart van alle hbo’ers is na vijf jaar nog aan het studeren, blijkt uit nieuw onderzoek…

Over langstudeerders

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Bormans (vz Hogeschool Rotterdam) presenteert in zijn BLOG een aantal getallen over de instroom van studenten en het totaal aantal studenten op de Hogeschool Rotterdam. De figuren in zijn blog laten zien dat de populatie harder groeit dan de instroom en dat er…

Studiesucces in hoofdfase verbeteren (HvA: Domein Economie en Management)

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Tekst overgenomen van de website HvA. Studenten die de propedeuse goed zijn doorgekomen moeten de hoofdfase in hoogstens vier jaar kunnen halen. De uitval in de hoofdfase is echter in de praktijk te groot. De HvA scoort in vergelijking met…

ScienceGuide: Clementie voor snel switchende student

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Studenten die na een maand besluiten alsnog hun studie te staken, verliezen niet gelijk een jaar met betrekking tot de langstudeermaatregel. Staatssecretaris Zijlstra heeft in reactie op Kamervragen van Anne-Wil Lucas (VVD) besloten de weeffout in het systeem te herstellen.…

Hoe voorkomen we dat studenten met een negatief BSA wederom een verkeerde studie kiezen

Leave a comment Post in Onderzoek, Uncategorized

In 2005 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) het Bindend Studieadvies (BSA) ingevoerd. Het BSA stelt opleidingen in staat om studenten met onvoldoende motivatie, discipline of aanleg tijdig op te sporen en van verdere deelname aan de opleiding uit te…

All2Finish. ‘Van vertraging naar diploma’ praktijkvoorbeeld uit het hoger agrarisch onderwijs

Post in Good practices, Uncategorized

Instellingen voor hoger onderwijs brengen samen in kaart welke methoden het meest effectief zijn om opgelopen achterstanden van studenten tijdig te signaleren en aan te pakken. Het percentage studenten dat zonder diploma het Hoger Onderwijs verlaat, vinden overheid en instellingen…

Risico’s van (te) snel en breed studeren

Leave a comment Post in Opinie, Uncategorized

In een opinie-artikel in Trouw reageert Bert van der Spek, hoogleraar oude geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op de plannen van de staatssecretaris om in te zetten op: Bredere bachelors Universiteiten belonen voor snelle afstudeerders Strengere controle door…

Wat is de overheid van plan met studenten die te lang over hun studie doen?

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Meer informatie over de officieleregelingen zie bijvoorbeeld de website van de Universiteit Utrecht of het Ministerie van Onderwijs DUO-Dienst Uitvoering Onderwijs. Studenten mogen na de reguliere studieduur van zowel hun bachelor als van hun master nog een jaar extra studeren tegen…