Tag: mentoraat

European Mentoring Summit March 2016

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

We are happy to inform you about the upcoming European Mentoring Summit 17 / 18 March 2016, in Leeuwarden the Netherlands. The summit brings together professionals, practitioners, researchers, mentors, corporate partners, government and civic leaders who represent the mentoring movement.

Een kwalificatietraject voor universitaire studieadviseurs (BKS)

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

In toenemende mate wordt de waarde van studie(loopbaan)begeleiding door studieadviseurs en mentoren ingezien. Het is waardevol voor het welbevinden, goede en snelle allocatie, studievoortgang en studiesucces van studenten. Wil je als opleiding goede studiebegeleiding bieden, heb je een heldere visie nodig op het wat…

Interventies Haagse Hogeschool verbeteren studiesucces

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Overgenomen van de website van de Haagse Hogeschool. Studiesucces is een veelomvattend en belangrijk onderwerp in het hoger onderwijs. Het studiesucces van de studenten is de motor van de organisatie. Om prioriteit te geven aan dit onderwerp, is in 2009…

Peer assisted learning: the mentor’s experience

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Sue Warnock (Senior Lecturer) and Bryan Scant (Mentor) ( Bournemouth University) led a discussion of the role of mentoring in peer assisted learning (PAL). The mentor guides, supports and advises current PAL leaders, and often also helps them with any difficulties.…

Voorstellen nieuwe initiatieven voor vergroten studiesucces van Leidse Studentenraad.

Post in Aanbevelingen, Uncategorized

Er worden steeds meer ‘harde’ maatregelen ingevoerd om het studiesucces van studenten te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn het BSA (zowel in het eerste als tweede jaar) en de boete voor langstudeerders. De leden van de werkgroep ‘Studiesucces’ van de Leidse…

Huiswerkbegeleiding

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Hogeschool van Amsterdam. Symposium Sturen op studiesucces. Opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Omschrijving Studenten halen betere resultaten voor juridische vakken, doordat er op een laagdrempelige manier extra aandacht wordt gegeven aan de uitleg van de stof. Studenten voelen zich bekwamer om…

Studiebegeleiding en allochtone studenten

Leave a comment Post in Onderzoek, Uncategorized

Dat allochtonen meer problemen in een universitaire studie ervaren, c.q. moeten overwinnen, wordt vooral veroorzaakt door de opstapeling van bepaalde stressoren of negatief werkende factoren. Gezamenlijk komen de negatieve factoren eerder bij allochtonen studenten  boven een soort ‘drempelwaarde’ uit dan…

Checklist mentorsysteem

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

1. De plaats van het mentoraat binnen de opleiding Wordt binnen de opleiding (onderwijsprogramma+ mentoraat + studieadviseur+overige voorzieningen) voorzien in de verschillende begeleidingsbehoeften, en is daarbij duidelijk welke bijdrage van het mentoraat verwacht wordt? Zijn er duidelijke doelen omschreven voor…

Broad Versus Narrow Traits: Conscientiousness and Honesty-Humility as Predictors of Academic Criteria.

Leave a comment Post in Onderzoek, Uncategorized

The purpose of the current study is (1) to investigate the relations between Conscientiousness and Honesty-Humility on the one hand and two academic criteria (i.e grade point average (GPA) and counterproductive academic behaviour (CAB) on the other and (2) to…