Tag: sociale integratie

Good practice: online summer course

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Omdat er grote verschillen bleken te bestaan in voorkennis van (buitenlandse) instromende bachelor-studenten, vooral op het gebied van wiskunde en economie, besloot de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Universiteit Maastricht te starten met online summer courses op deze vakgebieden.…

Twitterende student haalt betere cijfers

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Veel universiteiten in de Verenigde Staten gebruiken Twitter. Vaak is dat om informatie te delen met studenten, maar voor onderwijsdoeleinden wordt Twitter nog niet zo vaak gebruikt. Toch heeft dat voordelen, zo blijkt uit een onderzoek op  Lock Haven University in  Pennsylvania.…

Checklist mentorsysteem

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

1. De plaats van het mentoraat binnen de opleiding Wordt binnen de opleiding (onderwijsprogramma+ mentoraat + studieadviseur+overige voorzieningen) voorzien in de verschillende begeleidingsbehoeften, en is daarbij duidelijk welke bijdrage van het mentoraat verwacht wordt? Zijn er duidelijke doelen omschreven voor…

Resultaten in het eerste jaar zouden best beter kunnen!

3 Comments Post in Onderzoek, Uncategorized

Wat zeggen beta-docenten over het eerstejaars onderwijs waaruit je zou kunnen concluderen dat de resultaten in het eerste jaar  van de studie beter kunnen? Studenten leren nu een aantal basisstudievaardigheden onvoldoende snel (m.n. het plannen van de studie, het zelfstandig werken en het…

Good practice: binding met opleiding en instituut

Leave a comment Post in Good practices, Uncategorized

Problemen en wensen en mogelijke oplossingen  In een project gericht op het verbeteren van het studeren van studenten in een beta-opleiding zijn gesprekken gevoerd met de eerstejaars docenten en met de projectgroep (opleidingsmanager, studentenvertegenwoordiging en onderwijskundig adviseurs) over het huidige…