Tag: studieuitval

Studiedag Voorkom studie-uitval van uw MBO-instroom

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Nog steeds vallen er veel MBO-instromers onnodig uit in het HBO. De overstap naar het HBO is groot. Er wordt veel meer zelfstandigheid van hen verwacht, het tempo ligt hoger en hun studievaardigheden zijn niet altijd op niveau.  Maar dat…

Drie argumenten voor tertiair taalvaardigheidsonderwijs.

Leave a comment Post in Aanbevelingen, Uncategorized

Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren Adviesrapport Taalunie: Vaart met taalvaardigheid. Nederlands in het hoger onderwijs. 2015. Taalvaardigheid is onmisbaar voor 21ste -eeuwse competenties (en dus voor de economie en de samenleving)

Studiesucces blijft grote uitdaging voor hbo

Leave a comment Post in Opinie, Uncategorized

Website HBO-raad. 28 mei 2015. ‘In 2025 verlaat een hoger percentage studenten de opleiding met een diploma van onverminderd hoog niveau.’ Deze belangrijke ambitie van de gezamenlijke hogescholen staat in de strategische visie #hbo2025: Wendbaar & Weerbaar die op 19…

Over langstudeerders

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Bormans (vz Hogeschool Rotterdam) presenteert in zijn BLOG een aantal getallen over de instroom van studenten en het totaal aantal studenten op de Hogeschool Rotterdam. De figuren in zijn blog laten zien dat de populatie harder groeit dan de instroom en dat er…

Groter studiesucces onder eerste studenten die matching doorliepen

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Bij opleidingen aan de Universiteit Utrecht zonder selectieprocedure, waarbij een pakket aan maatregelen is ingezet om het studiesucces te verbeteren, is de uitval na het eerste jaar gedaald. Aan het begin van het tweede studiejaar van deze studenten blijkt de…

Het studiesucces van niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Niet-Westerse allochtone studenten in het Nederlandse hoger onderwijs staan centraal in het proefschrift van Rick Wolff. Hij kijkt naar studieuitval en -rendement onder deze groep studenten in vergelijking met die onder autochtone studenten. Ook bestudeert hij of de verschillen in…

Hogere uitval en lager studiesucces hogescholen

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Overgenomen van de BLOG van Pim Breedaart, januari 2014. De uitval in hogescholen neemt toe en het studiesucces neemt af. Regelmatig verklaren bestuurders van hogescholen deze trend door de hogere eisen die aan studenten gesteld zouden worden. Logisch dat minder…

An Hour Makes a Difference: close the achievement gap (measured by such factors as grades) between first-generation and other students

Leave a comment Post in Onderzoek, Uncategorized

For years, studies have found that first-generation college students — those who do not have a parent with a college degree — lag other students on a range of education achievement factors. Their grades are lower and their dropout rates…