Tag: taskforce

Afspraken over rendement

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

De Universiteit Leiden meldt dat op 20 januari het CvB en de decanen hun handtekening hebben gezet onder harde afspraken over zaken als instroom en rendement van studenten en promovendi. Deze afspraken zijn onder andere gebaseerd op het rapport van…

Reactie studenten op rapport taskforce

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Studenten van CSL en SGL uit de Universiteitsraad delen de zorgen rond rendement, maar hebben enigszins afwijkende aandachtspunten ten aanzien van de oplossingsrichting. In hun rapport ‘Studeren? Sterkte!’ benadrukken ze het belang van de docent.

Interview Rietje van Dam

Leave a comment Post in Opinie, Uncategorized

De vice-rector magnificus van de Universiteit Leiden werd geïnterviewd door Hoger Onderwijs Management en sprak daarbij onder andere over haar voorzitterschap van de taskforce studiesucces. Zij legt daarin uit dat na het succes van het BSA gekeken is op welke…

Belang van het curriculum

Leave a comment Post in Opinie, Uncategorized

Belangrijke voorwaarden voor succes die betrekking hebben op het aanbod van onderwijs betreffen de inrichting en organisatie van het curriculum. Studenten moet inzicht geboden worden in de opbouw van het curriculum en de leerroute die zij volgen, in relatie tot…

Visie task force

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Visie De onderwijsvisie die in het instellingsplan 2010 – 2014 is verwoord, biedt voor de task force het kader waarbinnen de voorstellen voor het bevorderen van studiesucces zijn ontwikkeld. Het meest wezenlijke kenmerk van dat onderwijs is de academische signatuur…

Uitgangspunten task force

Leave a comment Post in In het Nieuws, Uncategorized

Bij de uitvoering van de opdracht liet de task force zich leiden door de volgende uitgangspunten: –         De urgentie om de rendementsproblematiek aan te pakken is voor de task force geen punt van discussie. Gegeven het belang voor studenten, docenten…

Aanbeveling 19: ondersteunende infrastructuur

Leave a comment Post in Aanbevelingen, Uncategorized

Aanbeveling 19: Voor de ondersteuning van de implementatie wordt op voorstel van de Rendementskamer een adequate universitaire infrastructuur opgezet die ondersteuning biedt aan de opleidingen en faculteiten bij de implementatie van de diverse aanbevelingen.   Toelichting: Deze infrastructuur zal moeten…

Aanbeveling 18: monitoring

Leave a comment Post in Aanbevelingen, Uncategorized

Aanbeveling 18: De monitoring en de uitvoering van de maatregelen worden in handen gelegd van de Rendementskamer die bestaat uit de leden van het Onderwijsberaad, eventueel aangevuld met enkele directeuren van grote opleidingen. Toelichting: De Rendementskamer bespreekt periodiek de vorderingen…

Aanbeveling 17: prestatieafspraken

Leave a comment Post in Aanbevelingen, Uncategorized

Aanbeveling 17: Op basis van de doelstellingen die uit de visie zijn afgeleid, dienen prestatieafspraken met faculteitsbesturen te worden gemaakt om deze doelstellingen te realiseren. De afspraken hebben in ieder geval betrekking op de doelstellingen (targets), instrumenten die worden ingezet…