Advance organizer/ Ankerbegrip

Post in Good practices, Uncategorized

BV-databank (bijvoorbeeld-databank) bevat didactisch materiaal en praktijkvoorbeelden van activerend hoger onderwijs. Over BV databank

Didactische informatie Advanced organizer  Gepost: 21/04/2015David Ausubel die deze notie voor het eerst omschreef in de jaren 1960 beklemtoont dat goede advance organizers meer doen dan een opsomming van sleutelbegrippen aanreiken, wat via een inhoudstafel kan gebeuren.  Advance organizers helpen de student om de informatie die volgt beter te verwerken omdat ze:

  • de aandacht richten op wat belangrijk is: ze geven bijvoorbeeld aan wat aan bod zal komen tijdens een les;
  • relaties aankondigen tussen ideeën die zullen worden gepresenteerd, door ze bijvoorbeeld in een conceptkaart visueel weer te geven;
  • en de voorkennis van de student activeren.

Onderzoek over het effect van advance organizers op de kwaliteit van het leren van studenten is niet eenduidig. Wel blijken advance organizers vooral te helpen wanneer studenten weinig of geen voorkennis hebben over het behandelde onderwerp. De advance organizers functioneren in dit geval als voorkennis. Ook hebben advance organizers hun nut bewezen in situaties waarin studenten problemen moeten oplossen of hun kennis in nieuwe situaties moeten aanwenden. De advance organizer helpt dan om de nieuwe informatie te organiseren in een meer vertrouwde structuur.

Relevante literatuur

Ausubel, D.P.(1960). The use of advance organizers in the learning and retention of meaningful verbal material. Journal of Educational Psychology, 51, 267-272.

Mayer, R.(2003). Learning and Instruction. New Jersey: Pearson Education, Inc.