Classroom of the future

Post in Good practices, Uncategorized

Watch: a video about the classroom of the future. 

Het Twents Onderwijsmodel (TOM) van de Universiteit Twente betekent uitdagend projectonderwijs in thema’s.
Studenten vormen multidisciplinaire teams om vanuit diverse invalshoeken naar de voorliggende opgave te kijken. Technische oplossingen brengen daarbij bijvoorbeeld ook sociaal-maatschappelijke, economische en design dilemma’s met zich mee die onderdeel zijn van de sociale context van het probleem.

De Universiteit Twente investeert flink in de meerwaarde van de campus als fysieke leeromgeving, met bijvoorbeeld de Classroom of the Future en het DesignLab. Met slimme technische toepassingen kunnen gasten op afstand meedenken en meewerken aan de projecten, of kan een gastspreker de studenten inspireren met een kleine presentatie. Online informatie kan eenvoudig worden ontsloten en de technische hulpmiddelen maken 3D-modelling van bijvoorbeeld prototypes mogelijk.