De POPCORNER: Studiesucces via academische binding en integratie

Post in Good practices, Uncategorized

Verslag van het project van Iba Abdo & Janita Ravesloot ,FSW Universiteit Leiden. Het project is een onderdeel van het universitaire project Diversiteit.

Er is veel bekend maar….. …welke factoren spelen een rol bij studiesucces vanuit de beleving van Leidse studenten zelf?

Resultaten
Waardoor wordt gestruikeld?

 1. Onjuiste verwachtingen studiecultuur
 2. Te weinig kennis van omgangscodes
 3. Teveel stampen, te weinig reflectie

Struikelblokken versterkt door…
..gebrek aan sociale binding
..gebrek aan netwerk voor universitaire integratie

Bovendien….

 • Vaker eerste generatie studerenden
 • Niet ‘mogen’ falen
 • Niet ‘mogen’ vragen
 • Geen aanstoot willen geven

En….
onzeker over eigen (taal) vaardigheden

Aanpak: Propedeuse Ondersteuning Project POPCORNER

 • Eigen ruimte
 • Voor en door studenten
 • Dagelijks geopend
 • Gratis aanbod cursussen doelgroepen

De opzet van POPCORNER in meer detail

Wat levert de Popcorner?

 • Steuntje in de rug
 • Cursusaanbod
 • Bevorderen academische integratie
 • Horizontale en verticale binding
 • Coaching van nieuwkomers door oudere studenten

Wat doen we aan bewustwording?

 • Opstellen do’s en dont’s voor docenten
 • Logboek & bespreking casuïstiek met medewerkers
 • POPcorner is er voor allerlei groepen studenten

De POPCORNER in 2011

 • Ontwikkelen voorlichtingsinstrumenten
 • Voorlichting voor ouders/verzorgers
 • Cursusaanbod verder uitbreiden

En verder…

 • Spinoza masterclass voor de doelgroep over de multi culturele samenleving
 • Buddy systeem verder uitwerken
 • Ouder-meeloopdagen organiseren
 • Samenwerking studievereniginge
 • …en doorgaan op de ingeslagen weg

Deze tekst is samenvatting van de presentatie van Iba Abdo & Janita Ravesloot van de Faculteit der Sociale Wetenschappen , Universiteit Leiden.