Studiekeuzegesprekken

Post in Good practices, Uncategorized

Hogeschool van Amsterdam. Symposium Sturen op studiesucces
Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Omschrijving
Zowel in 2009/2010 en 2010/2011 zijn er studiekeuzegesprekken gevoerd met alle studenten die voor het eerst SPH gingen studeren. Het ging per jaar om ongeveer 350 studenten. Gesprekken waren eerder reflecterend dan selecterend bedoeld, maar het heeft er toch toe geleid dat ongeveer 10% van de aanmelders niet aan de opleiding begonnen is. Een meeting halverwege vorig jaar liet zien dat er  sprake was van een lichte verbetering van het studierendement en een daling van het uitvalspercentage.
Resultaat
Reflectie op de gemaakte keuze voor studie en beroep.

 • Aspirant-studenten zijn zich bewust / hebben voldoende kennis van het gekozen beroep.
 • Aspirant studenten zijn zich bewust / hebben voldoende kennis van de eisen die een- hbo-opleiding stelt voor wat betreft studiehouding/-inzet; sociaal leven; een studiebelasting van 40 uur per week.
 • Studenten hebben ¬†een onderbouwde keuze gemaakt en zijn daardoor gemotiveerder; verhoging studierendement.
 • Door de bewuste keuze verlaten minder studenten de opleiding vroegtijdig; verlaging studieuitvalpercentage.
 • Uitbrengen studieadvies.
 • Verpersoonlijking van het grote vage instituut.

Toekomst

 • Studiekeuzegesprekken.
 • Zowel individueel als in groepsverband.
 • Start in april.
 • Digitale aanmelding, inschrijving op vooraf vastgestelde data.
 • Aspiranten moeten zich voorbereiden op het gesprek.
 • Koppelen aan reguliere voorlichting; reflectie na de keuze.
 • Agenda bestaat uit te verwachten knelpunten met studeren.
 • Meten is weten.

Contactpersoon
Iwan Blijd