Studiesucces in hoofdfase verbeteren (HvA: Domein Economie en Management)

Post in Good practices, Uncategorized

Tekst overgenomen van de website HvA.

Studenten die de propedeuse goed zijn doorgekomen moeten de hoofdfase in hoogstens vier jaar kunnen halen. De uitval in de hoofdfase is echter in de praktijk te groot. De HvA scoort in vergelijking met andere hogescholen niet goed. Verbetering van het studiesucces is een belangrijke prioriteit.

De studiecultuur wordt dan ook minder vrijblijvend, voor zowel studenten als docenten. De langstudeerders zijn in kaart gebracht en worden – per opleiding – gevolgd en gestuurd. Op grond van deze maatregelen neemt het aantal langstudeerders gestaag af.

Boekje studiesucces DEM
Domein Economie en Management presenteert in het boekje ‘Studiesucces, inspirerende verhalen over diversiteit in het onderwijs’ verschillende projecten die gericht zijn op het verbeteren van studiesucces. Het boekje kan als inspiratiebron dienen voor alle docenten in het hoger onderwijs. Let op! Dit is een directe link naar een PDF.

Meer over Boekje studiesucces DEM